Tidaholm
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Tidaholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 400
7 %
ikon: sweden 3 100
11 %
ikon: foreign 250
27 %
Topp 3:
Nederländerna
182
Norge
17
Tyskland
14
48 %
ikon: star 1 300
81 %
ikon: sweden 1 200
70 %
ikon: foreign 96
700 %
Genomsnittliga priser:
Natt
325,00 SEK
134,80 SEK
Rum
1 098,10 SEK
29,90 SEK
RevPAR
238,40 SEK
108,20 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 154
0 %
ikon: bed 330
0 %
ikon: room 22 %
78 %
ikon: bed 35 %
7 %

Registrerade gästnätter ökade med sju procent

Under november 2021 upptecknades 3 400 registrerade gästnätter i Tidaholm (+7,2 %), var av 3 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 250 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 27 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med sju procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (182 nights).

260 rum (+157,4 %) bokades av fritidsresenärer och 750 rum (+61,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 67 300 registrerade gästnätter (+7,6 %) för inhemska besökare och 4 600 (+93,5 %) för utländska besökare i Tidaholm, de vill säga sammanlagt 71 900 (+10,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tidaholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 81 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,3 procent inhemska och 7,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tidaholm i genomsnitt 2,7 nätter (-1,4) och utländska besökare 2,6 nätter (-27).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 1,1 miljoner SEK (+500 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 14,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 2,8 % 1 600 SEK 9,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK 70,9 % 210 SEK 28,6 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK 83,1 % 300 SEK 42,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
154 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 21,7 % (+9,5)
Osålda rum 121
Bädd beläggning 34,5 % (+2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa