Tidaholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tidaholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
22 %
ikon: sweden 5 300
31 %
ikon: foreign 380
36 %
Topp 3:
Tyskland
123
2 %
Nederländerna
30
58 %
Polen
29
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
5 %
ikon: sweden 1 600
1 %
ikon: foreign 122
39 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj.
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
211,40 SEK
25,40 SEK
Rum
1 181,50 SEK
406,00 SEK
RevPAR
261,60 SEK
87,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 154
86 %
ikon: bed 330
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 51 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under september 2019 registrerades 5 700 bäddnätter i Tidaholm (+22,3 %), av vilka 5 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 31 procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (123 nights).

490 rooms (+73,9 %) bokades av fritidsresenärer och 530 rooms (-36,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 39 700 bäddnätter (-22,2 %) för inhemska besökare och 6 500 (-44,4 %) för utlänningar i Tidaholm, sammanlagt 46 200 (-26,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tidaholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,0 procent inhemska och 7,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tidaholm i genomsnitt 3,3 nätter (+0,79) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,2 miljoner SEK (+339 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 10,5 miljoner SEK och den ökade med 3,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 52,4 %  1 200 SEK 44,7 % 
Revpar (Registrerade) 260 SEK -25,1 %  260 SEK -23,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK 13,6 %  230 SEK 95,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
154 rum (+71)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 22,1 % (-23)
Osålda rum 120
Bädd beläggning 58,3 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa