Tidaholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tidaholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
11 %
ikon: sweden 1 300
8 %
ikon: foreign 63
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 450
23 %
ikon: sweden 420
22 %
ikon: foreign 27
36 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 235 000 SEK
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
175,00 SEK
96,70 SEK
Rum
882,40 SEK
50,90 SEK
RevPAR
49,20 SEK
40,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 154
0 %
ikon: bed 330
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,06
42 %
ikon: bed 0,13
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 37 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Tidaholm (-11,3 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 63 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets mars.

122 rooms (-23,0 %) bokades av fritidsresenärer och 144 rooms (-48,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 500 bäddnätter (+21,4 %) för inhemska besökare och 300 (-18,1 %) för utlänningar i Tidaholm, sammanlagt 4 800 (+17,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tidaholm av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

450 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tidaholm i genomsnitt 3,0 nätter (+0,47) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 235 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 235 000 SEK (-176 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,2 miljoner SEK och den ökade med 115 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -5,4 % 880 SEK -3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 175 SEK -35,6 % 250 SEK -6,4 %
Revpar (Registrerade) 49 SEK -45,4 % 89 SEK 2,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
154 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 5,6 % (-4,1)
Osålda rum 145
Bädd beläggning 13,2 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tidaholm + nyckelord"

Google söker efter "tidaholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa