Tidaholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tidaholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
163 %
ikon: sweden 2 100
157 %
ikon: foreign 198
241 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 720
167 %
ikon: sweden 680
164 %
ikon: foreign 45
221 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 387 000 SEK
87 %
Genomsnittliga priser:
Natt
166,80 SEK
66,90 SEK
Rum
696,50 SEK
125,50 SEK
RevPAR
86,60 SEK
74,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 154
86 %
ikon: bed 330
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 67 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 163 procent

Under december 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Tidaholm (+162,5 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 198 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 157 procent och utländska bäddnätter ökade med 240 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 163 procent jämfört med förra årets december.

161 rooms (+101,1 %) bokades av fritidsresenärer och 390 rooms (+130,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 47 700 bäddnätter (-16,6 %) för inhemska besökare och 7 100 (-44,8 %) för utlänningar i Tidaholm, sammanlagt 54 800 (-21,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tidaholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

720 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 167 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tidaholm i genomsnitt 3,1 nätter (-0,09) och utländska besökare 4,4 nätter (+0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 387 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 387 000 SEK (+180 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 12,7 miljoner SEK och den ökade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 700 SEK -15,3 % 1 100 SEK 36,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 167 SEK -28,6 % 230 SEK 81,1 %
Revpar (Registrerade) 87 SEK -46,2 % 240 SEK -26,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
154 rum (+71)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 12,4 % (-7,1)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 24,0 % (+9,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tidaholm + nyckelord"

Google söker efter "tidaholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa