Tidaholm
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Tidaholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 200
38 %
ikon: sweden 2 800
29 %
ikon: foreign 350
202 %
ikon: star 690
2 %
ikon: sweden 680
1 %
ikon: foreign 12
64 %
Genomsnittliga priser:
Natt
190,20 SEK
128,80 SEK
Rum
1 068,20 SEK
244,30 SEK
RevPAR
130,20 SEK
28,50 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 154
0 %
ikon: bed 330
0 %
ikon: room 12 %
37 %
ikon: bed 32 %
38 %

Registrerade gästnätter ökade med 38 procent

Under november 2020 upptecknades 3 200 registrerade gästnätter i Tidaholm (+37,5 %), var av 2 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 350 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 29 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 200 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 38 procent i jämförelse med november förra året.

100 rum (-68,0 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rum (-20,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 62 500 registrerade gästnätter (+37,1 %) för inhemska besökare och 2 400 (-65,3 %) för utländska besökare i Tidaholm, de vill säga sammanlagt 64 900 (+23,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (-56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-53,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 234 000 nätter (-68,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tidaholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

690 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tidaholm i genomsnitt 4,1 nätter (+0,9) och utländska besökare 29 nätter (+26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 601 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 601 000 SEK (-132 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 10,5 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 1,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 29,6 % 1 400 SEK 26,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 190 SEK -40,4 % 161 SEK -31,3 %
Revpar (Registrerade) 130 SEK -18,0 % 210 SEK -16,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
154 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 12,2 % (-7,1)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 32,2 % (+8,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa