Tidaholm
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Tidaholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 600
1 %
ikon: sweden 4 200
3 %
ikon: foreign 380
15 %
ikon: star 1 800
16 %
ikon: sweden 1 600
10 %
ikon: foreign 153
194 %
Genomsnittliga priser:
Natt
284,30 SEK
50,40 SEK
Rum
1 435,90 SEK
167,30 SEK
RevPAR
271,60 SEK
51,00 SEK
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 154
0 %
ikon: bed 330
0 %
ikon: room 19 %
9 %
ikon: bed 45 %
1 %

Registrerade gästnätter ökade med en procent

Under oktober 2021 upptecknades 4 600 registrerade gästnätter i Tidaholm (+1,3 %), var av 4 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 15 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med en procent i jämförelse med oktober förra året.

450 rum (+16,9 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rum (+1,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 64 100 registrerade gästnätter (+7,4 %) för inhemska besökare och 4 400 (+114,2 %) för utländska besökare i Tidaholm, de vill säga sammanlagt 68 500 (+10,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tidaholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tidaholm i genomsnitt 2,5 nätter (-0,17) och utländska besökare 2,5 nätter (-6,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 1,3 miljoner SEK (+244 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 13,8 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 13,2 % 1 600 SEK 10,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK 21,6 % 200 SEK 26,2 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK 23,1 % 300 SEK 39,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
154 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 18,9 % (+1,5)
Osålda rum 125
Bädd beläggning 45,0 % (+0,57)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa