Tidaholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Tidaholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 700
11 %
ikon: sweden 2 400
14 %
ikon: foreign 310
26 %
ikon: star 860
9 %
ikon: sweden 740
4 %
ikon: foreign 116
673 %
Genomsnittliga priser:
Natt
296,90 SEK
131,30 SEK
Rum
1 247,80 SEK
333,80 SEK
RevPAR
176,20 SEK
66,10 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 154
0 %
ikon: bed 330
0 %
ikon: room 14 %
17 %
ikon: bed 28 %
11 %

2 700 registrerade gästnätter

Under december 2021 upptecknades 2 700 registrerade gästnätter i Tidaholm (-10,7 %), var av 2 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 310 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 26 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med december förra året.

210 rum (-10,3 %) bokades av fritidsresenärer och 440 rum (+37,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 69 700 registrerade gästnätter (+6,6 %) för inhemska besökare och 4 900 (+87,2 %) för utländska besökare i Tidaholm, de vill säga sammanlagt 74 600 (+9,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tidaholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

860 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,5 procent inhemska och 13,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tidaholm i genomsnitt 3,3 nätter (-0,4) och utländska besökare 2,7 nätter (-14).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 814 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 814 000 SEK (+305 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 15,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 36,5 % 1 500 SEK 10,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK 79,3 % 210 SEK 30,5 %
Revpar (Registrerade) 176 SEK 60,1 % 290 SEK 43,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
154 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 14,1 % (+2,1)
Osålda rum 132
Bädd beläggning 27,7 % (-3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa