Tierp
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Tierp: Turismen i ett nötskal

Topp 3:
Finland
24
Nederländerna
14
Tyskland
14
Genomsnittliga priser:
Natt
485,80 SEK
Rum
1 117,30 SEK
RevPAR
318,40 SEK

1 400 registrerade gästnätter (september)

Under september 2021 upptecknades 1 400 registrerade gästnätter i Tierp, var av 1 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 59 av utländska besökare.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Finland (24 nights).

194 rum bokades av fritidsresenärer och 400 rum av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

790 turister som ankommit till registrerat inkvartering (september)

Utav alla registrerade ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tierp i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 659 000 SEK (september)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 659 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 320 SEK SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa