Tierp
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Tierp: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
ikon: sweden 1 500
ikon: foreign 2,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 670
ikon: sweden 670
ikon: foreign 1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 373 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
252,40 SEK
Rum
1 150,00 SEK
RevPAR
219,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 89
ikon: bed 166
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 19 %
ikon: bed 48 %

1 500 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 upptecknades 1 500 registrerade bäddnätter i Tierp, av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2,0 av utländska besökare.

72 rooms bokades av fritidsresenärer och 250 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-58,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,1 miljoner nätter (-49,3 %) nyttjades av nationella besökare och 178 000 nätter (-86,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tierp av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

670 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Av alla registrerade ankomster var 99,9 procent inhemska och 0,1 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tierp i genomsnitt 2,2 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 373 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 373 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 250 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 220 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
89 rum
166 bäddar

Rumsbeläggning 19,0 %
Osålda rum 72
Bädd beläggning 48,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "tierp + nyckelord"

Google söker efter "tierp" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa