Timrå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Timrå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 2 100
31 %
ikon: sweden 1 700
17 %
ikon: foreign 440
154 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 940
1 %
ikon: sweden 840
0 %
ikon: foreign 103
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 646 000 SEK
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
305,00 SEK
18,90 SEK
Rum
668,00 SEK
65,10 SEK
RevPAR
253,30 SEK
27,70 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,38
1 %
ikon: bed 0,49
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 31 procent (september 2019)

Under september 2019 registrerades 2 100 bäddnätter i Timrå (+31,2 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 440 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter ökade med 154 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 31 procent jämfört med förra årets september.

124 rooms (-16,8 %) bokades av fritidsresenärer och 840 rooms (+49,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

940 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Timrå i genomsnitt 2,0 nätter (+0,29) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 646 000 SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 646 000 SEK (+123 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK -8,9 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK -5,8 % SEK
Revpar (Registrerade) 250 SEK -9,9 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "timrå + nyckelord"

Google söker efter "timrå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa