Timrå
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Timrå: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 800
10 %
ikon: sweden 6 000
2 %
ikon: foreign 750
210 %
ikon: star 3 100
22 %
ikon: sweden 2 700
9 %
ikon: foreign 480
236 %
Genomsnittliga priser:
Natt
170,50 SEK
0,50 SEK
Rum
786,00 SEK
155,10 SEK
RevPAR
533,60 SEK
48,70 SEK
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 70
0 %
ikon: bed 115
0 %
ikon: room 68 %
32 %
ikon: bed 190 %
7 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under augusti 2021 upptecknades 6 800 registrerade gästnätter i Timrå (+10,5 %), var av 6 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 750 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 210 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med augusti förra året.

550 rum (+59,5 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rum (+19,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Timrå av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

3 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 84,7 procent inhemska och 15,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Timrå i genomsnitt 2,3 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,13).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 1,2 miljoner SEK (+107 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 790 SEK -16,5 % SEK
Revpar (Registrerade) 530 SEK 10,0 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 170 SEK -0,3 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
70 rum (+0)
115 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 67,9 % (+16)
Osålda rum 22
Bädd beläggning 190,5 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa