Timrå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Timrå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 2 100
ikon: sweden 1 700
ikon: foreign 440
Besökare ikon
Besökare (september)
ikon: star 940
ikon: sweden 840
ikon: foreign 103
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 646 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
305,00 SEK
Rum
668,00 SEK
RevPAR
253,30 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 100 registrerade bäddnätter (september)

Under september 2019 registrerades 2 100 bäddnätter i Timrå, av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 440 av utländska besökare.

124 rooms bokades av fritidsresenärer och 840 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

940 turister som ankommit till inkvartering (september)

Av alla ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Timrå i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 4,3 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 646 000 SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 646 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 250 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "timrå + nyckelord"

Google söker efter "timrå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa