Timrå
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2019

Timrå: Turismen i ett nötskal

ikon: star 11 100
0 %
ikon: sweden 8 200
1 %
ikon: foreign 2 900
2 %
ikon: star 4 900
0 %
ikon: sweden 3 700
1 %
ikon: foreign 1 200
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
134,70 SEK
96,70 SEK
Rum
1 727,90 SEK
990,30 SEK
RevPAR
566,10 SEK
347,00 SEK
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 85
37 %
ikon: bed 145
14 %
ikon: room 33 %
10 %
ikon: bed 246 %
13 %

11 100 registrerade gästnätter

Under juli 2019 upptecknades 11 100 registrerade gästnätter i Timrå (-0,2 %), var av 8 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med två procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med mindre än en procent i jämförelse med juli förra året.

360 rum (-3,5 %) bokades av fritidsresenärer och 510 rum (+151,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 13,5 miljoner registrerade gästnätter (+5,0 %) registrerades i hela landet, var av 9,3 miljoner nätter (+4,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 4,2 miljoner nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Timrå av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 74,7 procent inhemska och 25,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Timrå i genomsnitt 2,2 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,16).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,5 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2019
Antal
Förändring jan-juli 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 134,3 % SEK
Revpar (Registrerade) 570 SEK 158,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 135 SEK 254,7 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
85 rum (+23)
145 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 32,8 % (+3,1)
Osålda rum 57
Bädd beläggning 246,4 % (-35)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa