Timrå
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Timrå: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 700
15 %
ikon: sweden 12 500
52 %
ikon: foreign 200
93 %
Topp 3:
Tyskland
96
78 %
Norge
27
98 %
Nederländerna
23
85 %
ikon: star 5 600
14 %
ikon: sweden 5 500
50 %
ikon: foreign 85
93 %
Genomsnittliga priser:
Natt
139,00 SEK
4,40 SEK
Rum
1 748,30 SEK
20,40 SEK
RevPAR
820,10 SEK
254,00 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 70
18 %
ikon: bed 115
21 %
ikon: room 47 %
43 %
ikon: bed 360 %
46 %

Registrerade gästnätter ökade med 15 procent

Under juli 2020 upptecknades 12 700 registrerade gästnätter i Timrå (+14,6 %), var av 12 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 52 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 93 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 15 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (96 nights).

820 rum (+130,3 %) bokades av fritidsresenärer och 187 rum (-63,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Timrå av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

5 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Timrå i genomsnitt 2,3 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,06).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,8 miljoner SEK (+273 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 1,2 % SEK
Revpar (Registrerade) 820 SEK 44,9 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 139 SEK 3,2 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
70 rum (-15)
115 bäddar (-30)

Rumsbeläggning 46,9 % (+14)
Osålda rum 37
Bädd beläggning 359,7 % (+113)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa