Tingsryd
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tingsryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
39 %
ikon: sweden 1 400
43 %
ikon: foreign 200
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 590
46 %
ikon: sweden 550
45 %
ikon: foreign 41
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 564 000 SEK
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
347,60 SEK
98,40 SEK
Rum
840,80 SEK
41,00 SEK
RevPAR
183,80 SEK
10,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 110
1 %
ikon: bed 330
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
1 %
ikon: bed 0,18
24 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Tingsryd (-39,5 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 43 procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets mars.

155 rooms (-29,5 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (-4,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 700 bäddnätter (-32,3 %) för inhemska besökare och 660 (+30,9 %) för utlänningar i Tingsryd, sammanlagt 5 300 (-28,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tingsryd av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

590 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 46 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tingsryd i genomsnitt 2,6 nätter (+0,09) och utländska besökare 5,0 nätter (+2,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 564 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 564 000 SEK (-104 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,7 miljoner SEK och den minskade med 130 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -4,6 % 920 SEK 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 39,5 % 320 SEK 29,0 %
Revpar (Registrerade) 184 SEK -5,4 % 191 SEK 1,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
110 rum (-1)
330 bäddar (-32)

Rumsbeläggning 21,9 % (-0,16)
Osålda rum 86
Bädd beläggning 18,1 % (-5,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tingsryd + nyckelord"

Google söker efter "tingsryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa