Tingsryd
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tingsryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 500
0 %
ikon: sweden 5 600
8 %
ikon: foreign 3 900
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 900
0 %
ikon: sweden 2 400
12 %
ikon: foreign 1 400
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. SEK
93 %
Genomsnittliga priser:
Natt
208,20 SEK
100,60 SEK
Rum
1 837,70 SEK
802,70 SEK
RevPAR
524,80 SEK
120,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
6 %
ikon: room 125
47 %
ikon: bed 440
20 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 9 500 bäddnätter i Tingsryd (-0,0 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

550 rooms (+94,9 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (-26,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 68 800 bäddnätter (-1,1 %) för inhemska besökare och 112 000 (+16,5 %) för utlänningar i Tingsryd, sammanlagt 181 000 (+9,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tingsryd av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 62,6 procent inhemska och 37,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tingsryd i genomsnitt 2,3 nätter (+0,1) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,0 miljoner SEK (+951 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 27,9 miljoner SEK och den ökade med 19,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 77,5 %  2 500 SEK 158,3 % 
Revpar (Registrerade) 520 SEK 29,9 %  870 SEK 129,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK 93,5 %  155 SEK 220,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+1)
125 rum (+40)
440 bäddar (+72)

Rumsbeläggning 28,6 % (-10)
Osålda rum 89
Bädd beläggning 72,6 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tingsryd + nyckelord"

Google söker efter "tingsryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,36/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa