Tingsryd
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tingsryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
21 %
ikon: sweden 1 600
18 %
ikon: foreign 340
33 %
Topp 3:
Tyskland
146
508 %
Danmark
38
68 %
Cypern
16
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 700
17 %
ikon: sweden 600
17 %
ikon: foreign 106
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 645 000 SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
328,70 SEK
133,00 SEK
Rum
937,30 SEK
93,60 SEK
RevPAR
189,10 SEK
23,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 121
49 %
ikon: bed 410
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Tingsryd (-20,9 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (146 nights).

164 rooms (+3,1 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (+26,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 76 400 bäddnätter (-1,8 %) för inhemska besökare och 114 000 (+15,5 %) för utlänningar i Tingsryd, sammanlagt 191 000 (+7,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tingsryd av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,0 procent inhemska och 15,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tingsryd i genomsnitt 2,7 nätter (-0,03) och utländska besökare 3,2 nätter (-0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 645 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 645 000 SEK (+160 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 30,9 miljoner SEK och den ökade med 20,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK 11,1 %  2 200 SEK 131,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 68,0 %  162 SEK 186,4 % 
Revpar (Registrerade) 189 SEK -11,2 %  720 SEK 104,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
121 rum (+40)
410 bäddar (+72)

Rumsbeläggning 20,2 % (-5,1)
Osålda rum 97
Bädd beläggning 17,5 % (-9,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tingsryd + nyckelord"

Google söker efter "tingsryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,36/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa