Tjörn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tjörn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
37 %
ikon: sweden 3 300
35 %
ikon: foreign 480
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
19 %
ikon: sweden 2 300
15 %
ikon: foreign 270
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
675,60 SEK
159,60 SEK
Rum
1 249,00 SEK
32,10 SEK
RevPAR
317,20 SEK
64,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 290
12 %
ikon: bed 650
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 37 procent

Under december 2019 registrerades 3 800 bäddnätter i Tjörn (+36,7 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter ökade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 37 procent jämfört med förra årets december.

1 300 rooms (+2,6 %) bokades av fritidsresenärer och 800 rooms (+16,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 78 900 bäddnätter (+14,5 %) för inhemska besökare och 20 700 (+42,8 %) för utlänningar i Tjörn, sammanlagt 99 600 (+19,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tjörn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tjörn i genomsnitt 1,4 nätter (+0,21) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,6 miljoner SEK (+245 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 57,2 miljoner SEK och den ökade med 3,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 2,6 % 1 300 SEK 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK -19,1 % 570 SEK -10,3 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK -16,8 % 560 SEK 0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+30)
650 bäddar (+63)

Rumsbeläggning 25,4 % (-5,9)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 21,1 % (+1,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tjörn + nyckelord"

Google söker efter "tjörn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa