Tjörn
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Tjörn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 42 100
114 %
ikon: sweden 40 100
114 %
ikon: foreign 2 000
109 %
Topp 3:
Norge
660
67 %
Tyskland
450
91 %
Danmark
210
229 %
ikon: star 17 200
108 %
ikon: sweden 16 100
105 %
ikon: foreign 1 000
177 %
Genomsnittliga priser:
Natt
276,90 SEK
190,30 SEK
Rum
2 096,40 SEK
297,30 SEK
RevPAR
1 300,30 SEK
272,90 SEK
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 290
0 %
ikon: bed 630
0 %
ikon: room 62 %
9 %
ikon: bed 216 %
113 %

Registrerade gästnätter ökade med 114 procent

Under juli 2021 upptecknades 42 100 registrerade gästnätter i Tjörn (+113,6 %), var av 40 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 114 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 109 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 114 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (660 nights).

5 200 rum (+8,4 %) bokades av fritidsresenärer och 350 rum (+11,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 85 700 registrerade gästnätter (+99,1 %) för inhemska besökare och 3 800 (+6,0 %) för utländska besökare i Tjörn, de vill säga sammanlagt 89 500 (+91,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tjörn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

17 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 108 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tjörn i genomsnitt 2,5 nätter (+0,11) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,63).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 11,6 miljoner SEK (+2,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 27,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 100 SEK 16,5 % 1 700 SEK 22,5 %
Revpar (Registrerade) 1 300 SEK 26,6 % 460 SEK 22,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -40,7 % 310 SEK -36,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (-1)
630 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 62,0 % (+4,9)
Osålda rum 109
Bädd beläggning 216,1 % (+115)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa