Tjörn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tjörn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
3 %
ikon: sweden 3 400
2 %
ikon: foreign 450
8 %
Topp 3:
Norge
330
7 %
Litauen
29
867 %
Danmark
17
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
22 %
ikon: sweden 2 000
21 %
ikon: foreign 186
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
503,70 SEK
194,20 SEK
Rum
1 063,60 SEK
1,30 SEK
RevPAR
214,20 SEK
125,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 290
1 %
ikon: bed 630
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
37 %
ikon: bed 0,2
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 800 bäddnätter i Tjörn (-2,7 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (330 nights).

990 rooms (-29,0 %) bokades av fritidsresenärer och 810 rooms (-30,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 900 bäddnätter (-0,2 %) för inhemska besökare och 1 800 (+37,9 %) för utlänningar i Tjörn, sammanlagt 11 700 (+4,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tjörn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tjörn i genomsnitt 1,7 nätter (+0,32) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,71).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,9 miljoner SEK (-814 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 6,8 miljoner SEK och den minskade med 919 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -0,1 % 1 000 SEK 0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK -27,8 % 580 SEK -15,6 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -37,0 % 270 SEK -17,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (+2)
630 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 20,1 % (-12)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 19,6 % (-2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tjörn + nyckelord"

Google söker efter "tjörn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa