Tjörn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tjörn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 800
37 %
ikon: sweden 7 500
39 %
ikon: foreign 1 300
25 %
Topp 3:
Norge
610
50 %
Tyskland
171
11 %
Nederländerna
83
54 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 700
11 %
ikon: sweden 4 000
9 %
ikon: foreign 730
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,5 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
620,70 SEK
255,30 SEK
Rum
1 198,30 SEK
127,00 SEK
RevPAR
648,80 SEK
57,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 290
2 %
ikon: bed 650
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 37 procent

Under september 2019 registrerades 8 800 bäddnätter i Tjörn (+37,1 %), av vilka 7 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 39 procent och utländska bäddnätter ökade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 37 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (610 nights).

2 300 rooms (+15,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (+0,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 65 300 bäddnätter (+12,3 %) för inhemska besökare och 18 700 (+43,8 %) för utlänningar i Tjörn, sammanlagt 84 000 (+18,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tjörn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,7 procent inhemska och 15,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tjörn i genomsnitt 1,9 nätter (+0,4) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,5 miljoner SEK (-160 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 47,0 miljoner SEK och den ökade med 4,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -9,6 % 1 300 SEK 4,5 %
Revpar (Registrerade) 650 SEK -8,1 % 610 SEK 4,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK -29,1 %  560 SEK -6,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (+6)
650 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 54,1 % (+0,86)
Osålda rum 132
Bädd beläggning 46,2 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa