Tomelilla
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tomelilla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 000
1 %
ikon: sweden 3 400
5 %
ikon: foreign 560
36 %
Topp 3:
Danmark
300
80 %
Tyskland
96
33 %
Storbritannien
44
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
16 %
ikon: sweden 2 200
18 %
ikon: foreign 250
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
562,60 SEK
38,20 SEK
Rum
1 150,30 SEK
254,00 SEK
RevPAR
456,80 SEK
242,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 185
43 %
ikon: bed 450
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 59 mm
46 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 000 bäddnätter i Tomelilla (-0,7 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (300 nights).

1 700 rooms (+20,9 %) bokades av fritidsresenärer och 250 rooms (-20,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 37 200 bäddnätter (+3,9 %) för inhemska besökare och 5 900 (+5,1 %) för utlänningar i Tomelilla, sammanlagt 43 100 (+4,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tomelilla av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tomelilla i genomsnitt 1,6 nätter (+0,22) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,37).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,2 miljoner SEK (-168 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 25,0 miljoner SEK och den ökade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -18,1 %  1 200 SEK -21,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK -6,4 % 580 SEK 6,6 %
Revpar (Registrerade) 460 SEK -34,7 %  540 SEK -25,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
185 rum (+56)
450 bäddar (-18)

Rumsbeläggning 39,7 % (-10)
Osålda rum 112
Bädd beläggning 33,7 % (+2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,95/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa