Tomelilla
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tomelilla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
37 %
ikon: sweden 1 500
36 %
ikon: foreign 70
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
38 %
ikon: sweden 1 200
37 %
ikon: foreign 36
60 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 930 000 SEK
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
597,90 SEK
66,30 SEK
Rum
962,50 SEK
151,90 SEK
RevPAR
211,30 SEK
138,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 155
3 %
ikon: bed 340
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
30 %
ikon: bed 0,16
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 33 mm
66 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Tomelilla (-37,1 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 70 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets mars.

860 rooms (-27,3 %) bokades av fritidsresenärer och 110 rooms (-63,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 800 bäddnätter (-19,9 %) för inhemska besökare och 370 (-17,7 %) för utlänningar i Tomelilla, sammanlagt 5 200 (-19,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tomelilla av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tomelilla i genomsnitt 1,3 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 930 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 930 000 SEK (-713 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,3 miljoner SEK och den minskade med 763 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -13,6 % 1 000 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK -10,0 % 640 SEK 1,2 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -39,6 % 300 SEK -7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
155 rum (-5)
340 bäddar (-26)

Rumsbeläggning 22,0 % (-9,4)
Osålda rum 121
Bädd beläggning 15,7 % (-6,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tomelilla + nyckelord"

Google söker efter "tomelilla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,95/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa