Tomelilla
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tomelilla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
17 %
ikon: sweden 1 500
21 %
ikon: foreign 189
59 %
Topp 3:
Danmark
118
90 %
Tyskland
16
27 %
Förenta Staterna
6,0
200 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
15 %
ikon: sweden 1 300
20 %
ikon: foreign 135
121 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
717,60 SEK
64,50 SEK
Rum
1 230,70 SEK
99,20 SEK
RevPAR
296,60 SEK
216,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 142
42 %
ikon: bed 320
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 60 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Tomelilla (-16,6 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 189 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter ökade med 59 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (118 nights).

850 rooms (+9,3 %) bokades av fritidsresenärer och 132 rooms (-38,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 43 600 bäddnätter (+2,1 %) för inhemska besökare och 6 600 (+7,4 %) för utlänningar i Tomelilla, sammanlagt 50 200 (+2,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tomelilla av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tomelilla i genomsnitt 1,1 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,2 miljoner SEK (-110 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 29,8 miljoner SEK och den ökade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -7,5 % 1 200 SEK -21,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 9,9 % 590 SEK 4,7 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -42,2 %  500 SEK -27,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
142 rum (+42)
320 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 24,1 % (-14)
Osålda rum 108
Bädd beläggning 18,0 % (-5,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tomelilla + nyckelord"

Google söker efter "tomelilla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,95/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa