Tomelilla
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Tomelilla: Turismen i ett nötskal

ikon: star 13 400
12 %
ikon: sweden 12 500
8 %
ikon: foreign 910
134 %
Topp 3:
Tyskland
220
257 %
Storbritannien
199
243 %
Danmark
185
40 %
ikon: star 7 100
7 %
ikon: sweden 6 700
3 %
ikon: foreign 460
143 %
Genomsnittliga priser:
Natt
595,90 SEK
11,30 SEK
Rum
1 524,90 SEK
67,80 SEK
RevPAR
1 253,60 SEK
144,00 SEK
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 210
1 %
ikon: bed 500
1 %
ikon: room 82 %
8 %
ikon: bed 86 %
11 %
ikon: nederbörd 51 mm
10 mm

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under juli 2021 upptecknades 13 400 registrerade gästnätter i Tomelilla (+11,8 %), var av 12 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 910 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 134 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (220 nights).

5 100 rum (+9,0 %) bokades av fritidsresenärer och 138 rum (+4,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 28 400 registrerade gästnätter (+18,1 %) för inhemska besökare och 1 600 (+46,3 %) för utländska besökare i Tomelilla, de vill säga sammanlagt 30 000 (+19,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tomelilla av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

7 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tomelilla i genomsnitt 1,9 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,08).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 8,0 miljoner SEK (+981 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 19,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 4,7 % 1 400 SEK 11,1 %
Revpar (Registrerade) 1 300 SEK 13,0 % 580 SEK 28,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK 1,9 % 650 SEK 6,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (+2)
500 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 82,2 % (+6,1)
Osålda rum 37
Bädd beläggning 86,1 % (+8,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 9,28/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa