Tomelilla
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Tomelilla: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 500
10 %
ikon: sweden 3 100
12 %
ikon: foreign 350
4 %
Topp 3:
Danmark
188
6 %
Tyskland
44
2 %
Finland
30
900 %
ikon: star 2 500
16 %
ikon: sweden 2 300
15 %
ikon: foreign 220
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
765,20 SEK
102,50 SEK
Rum
1 347,60 SEK
160,40 SEK
RevPAR
500,70 SEK
102,00 SEK
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 179
1 %
ikon: bed 420
1 %
ikon: room 37 %
11 %
ikon: bed 28 %
9 %
ikon: nederbörd 74 mm
53 mm

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under oktober 2021 upptecknades 3 500 registrerade gästnätter i Tomelilla (+10,1 %), var av 3 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 350 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med fyra procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (188 nights).

1 600 rum (+13,0 %) bokades av fritidsresenärer och 370 rum (+7,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 44 100 registrerade gästnätter (+19,6 %) för inhemska besökare och 3 400 (+42,3 %) för utländska besökare i Tomelilla, de vill säga sammanlagt 47 600 (+21,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tomelilla av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tomelilla i genomsnitt 1,3 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,47).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 2,7 miljoner SEK (+567 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 30,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 6,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 13,5 % 1 400 SEK 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 770 SEK 15,5 % 640 SEK 4,7 %
Revpar (Registrerade) 500 SEK 25,6 % 620 SEK 27,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
179 rum (+2)
420 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 37,2 % (+3,6)
Osålda rum 112
Bädd beläggning 27,6 % (+2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 9,07/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa