Tønsbergregionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Tønsbergregionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 37 400
12 %
ikon: norway 34 400
15 %
ikon: foreign 3 000
35 %
ikon: star 17 500
16 %
ikon: norway 16 000
18 %
ikon: foreign 1 500
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
589,00 NOK
79,90 NOK
Rum
1 390,20 NOK
124,00 NOK
RevPAR
685,30 NOK
22,80 NOK
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 1 000
2 %
ikon: bed 2 300
1 %
ikon: room 49 %
6 %
ikon: bed 34 %
10 %

37 400 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 37 400 registrerade gästnätter i Tønsbergregionen (-12,2 %), var av 34 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 35 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 12 procent i jämförelse med augusti förra året.

12 600 nights (-21,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 200 nights (+5,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 210 000 registrerade gästnätter (+9,4 %) för inhemska besökare och 14 800 (+12,4 %) för utländska besökare i Tønsbergregionen, de vill säga sammanlagt 225 000 (+9,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 5,2 miljoner registrerade gästnätter (+18,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (-8,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,9 miljoner nätter (+129,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tønsbergregionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

17 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tønsbergregionen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,38).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,0 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 22,0 miljoner kronor (+341 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 118,6 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 26,8 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 NOK 9,8 % 1 200 NOK -2,5 %
Revpar (Registrerade) 690 NOK 3,4 % 480 NOK 14,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 590 NOK 15,7 % 530 NOK 17,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 000 rum (-19)
2 300 bäddar (-13)

Rumsbeläggning 49,3 % (-3,0)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 34,2 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa