Töreboda
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Töreboda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 1 600
16 %
ikon: sweden 1 400
2 %
ikon: foreign 160
67 %
Besökare ikon
Besökare (september)
ikon: star 910
11 %
ikon: sweden 830
43 %
ikon: foreign 82
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 260 000 SEK
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
162,80 SEK
51,70 SEK
Rum
1 532,20 SEK
192,80 SEK
RevPAR
394,60 SEK
159,20 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september)
ikon: room 26 %
20 %
ikon: bed 87 %
0 %

1 600 registrerade bäddnätter (september)

Under september 2020 upptecknades 1 600 registrerade bäddnätter i Töreboda (-15,7 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 160 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med två procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets september.

83 rooms (-2,4 %) bokades av fritidsresenärer och 87 rooms (-42,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

910 turister som ankommit till registrerat inkvartering (september)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Töreboda i genomsnitt 1,7 nätter (-0,69) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 260 000 SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 260 000 SEK (-147 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -11,2 % SEK
Revpar (Registrerade) 390 SEK -28,7 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 163 SEK -24,1 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2,0 inkvarteringsanläggningar (+1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "töreboda + nyckelord"

Google söker efter "töreboda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,53/10 (-0,71).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa