Töreboda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Töreboda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 1 900
62 %
ikon: sweden 1 400
22 %
ikon: foreign 480
2 753 %
Topp 3:
Norge
330
8 100 %
Tyskland
127
Nederländerna
12
71 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 830
45 %
ikon: sweden 580
4 %
ikon: foreign 240
2 118 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 407 000 SEK
99 %
Genomsnittliga priser:
Natt
214,50 SEK
39,90 SEK
Rum
1 724,90 SEK
188,70 SEK
RevPAR
553,90 SEK
811,20 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,32
55 %
ikon: bed 0,88
82 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 62 procent (september 2019)

Under september 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Töreboda (+61,8 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 22 procent och utländska bäddnätter ökade med 2 800 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 62 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (330 nights).

85 rooms (+214,8 %) bokades av fritidsresenärer och 151 rooms (+88,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

830 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 70,5 procent inhemska och 29,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Töreboda i genomsnitt 2,4 nätter (+0,36) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,44).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 407 000 SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 407 000 SEK (+202 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK -9,9 % SEK
Revpar (Registrerade) 550 SEK -59,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK 22,9 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "töreboda + nyckelord"

Google söker efter "töreboda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,99/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa