Torneå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tornio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
45 %
ikon: finland 1 700
39 %
ikon: foreign 600
56 %
Topp 3:
Storbritannien
164
95 %
Tyskland
127
23 %
Sverige
50
65 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
42 %
ikon: finland 1 100
36 %
ikon: foreign 360
56 %
Topp 3:
Tyskland
103
47 %
Sverige
40
60 %
Förenta Staterna
34
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 179 000 €
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,30 €
3,60 €
Rum
104,20 €
22,40 €
RevPAR
30,20 €
21,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 185
0 %
ikon: bed 380
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
30 %
ikon: bed 0,2
44 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,0 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 34 mm
46 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 300 bäddnätter i Tornio (-44,5 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (164 nights).

900 nights (-16,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (-54,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 000 bäddnätter (+1,8 %) för inhemska besökare och 3 100 (-29,8 %) för utlänningar i Tornio, sammanlagt 9 100 (-11,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tornio av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,0 procent inhemska och 24,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tornio i genomsnitt 1,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 179 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 179 000 euro (-128 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 663 000 euro och den minskade med 84 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € -17,7 % 108 € -9,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 76 € 5,0 % 73 € 0,6 %
Revpar (Registrerade) 30 € -42,1 % 40 € -12,7 %

Taxfree-försäljning -29,6 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 30 procent från föregående år.

(Ryssar -27,3 %, Kineser -73,4 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
185 rum (+0)
380 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 29,0 % (-12)
Osålda rum 131
Bädd beläggning 19,7 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tornio + nyckelord"

Google söker efter "tornio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,73/10 (+0,36).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa