Torneå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tornio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 500
1 %
ikon: finland 2 300
19 %
ikon: foreign 2 200
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
17 %
ikon: finland 1 400
52 %
ikon: foreign 1 400
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 301 000 €
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,60 €
14,30 €
Rum
104,80 €
28,60 €
RevPAR
53,00 €
23,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 185
21 %
ikon: bed 380
21 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,5 °C
3,6 °C
ikon: nederbörd 70 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 4 500 bäddnätter i Tornio (+1,2 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

1 900 nights (+95,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (-24,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 41 300 bäddnätter (+10,1 %) för inhemska besökare och 17 900 (+2,0 %) för utlänningar i Tornio, sammanlagt 59 200 (+7,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tornio av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 51,4 procent inhemska och 48,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tornio i genomsnitt 1,6 nätter (-0,45) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 301 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 301 000 euro (-60 400).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 3,7 miljoner euro och den minskade med 397 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € -21,5 %  112 € -8,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € -17,7 %  62 € -16,1 % 
Revpar (Registrerade) 53 € -30,6 %  51 € -12,4 % 

Taxfree-försäljning -47,1 %

Taxfree-försäljning minskade med 47 procent från föregående år.

(Ryssar -46,4 %, Kineser -50,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
185 rum (+32)
380 bäddar (+65)

Rumsbeläggning 50,6 % (-6,7)
Osålda rum 91
Bädd beläggning 38,5 % (-7,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tornio + nyckelord"

Google söker efter "tornio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,65/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa