Torneådalen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Torniolaakso: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
6 %
ikon: finland 1 600
12 %
ikon: foreign 1 000
6 %
Topp 3:
Tyskland
176
19 %
Belgien
162
102 %
Norge
119
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
2 %
ikon: finland 1 200
7 %
ikon: foreign 550
14 %
Topp 3:
Norge
104
76 %
Tyskland
102
59 %
Belgien
86
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 95 800
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,00 €
0,30 €
Rum
76,80 €
7,10 €
RevPAR
12,30 €
0,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 250
4 %
ikon: bed 680
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,8 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 87 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 700 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Torniolaakso (-5,5 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (176 nights).

2 400 nights (-1,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 220 nights (-36,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 12 600 bed nights (-11,1 %) för inhemska besökare och 12 100 (+11,8 %) för utlänningar i Torniolaakso, sammanlagt 24 700 (-1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Torniolaakso av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 69,1 procent inhemska och 30,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Torniolaakso i genomsnitt 1,3 nätter (-0,06) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 95 800 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 95 800 euro (-4 700).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,1 miljoner euro och den ökade med 160 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 77 € 10,2 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 36 € 0,8 % 45 € 18,5 % 
Revpar (Registrerade) 12 € -5,2 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (-10)
680 bäddar (-28)

Rumsbeläggning 16,0 % (-2,6)
Osålda rum 210

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa