Torneådalen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Torniolaakso: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
48 %
ikon: finland 530
67 %
ikon: foreign 1 500
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 690
59 %
ikon: finland 400
66 %
ikon: foreign 290
46 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
22 %
ikon: room 176
16 %
ikon: bed 480
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
28 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,0 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 34 mm
46 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 000 bäddnätter i Torniolaakso (-47,9 %), av vilka 530 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 67 procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

1 800 nights (-49,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 230 nights (-31,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 400 bäddnätter (-43,6 %) för inhemska besökare och 7 600 (-1,8 %) för utlänningar i Torniolaakso, sammanlagt 9 000 (-11,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Torniolaakso av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

690 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 59 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 57,3 procent inhemska och 42,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Torniolaakso i genomsnitt 1,3 nätter (-0,06) och utländska besökare 5,1 nätter (+0,86).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
176 rum (-34)
480 bäddar (-90)

Rumsbeläggning 19,1 % (-7,6)
Osålda rum 142

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "torniolaakso + nyckelord"

Google söker efter "torniolaakso" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa