Torneådalen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Torniolaakso: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
7 %
ikon: finland 360
9 %
ikon: foreign 2 700
7 %
Topp 3:
Frankrike
880
34 %
Belgien
640
78 %
Nederländerna
330
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 980
24 %
ikon: finland 163
46 %
ikon: foreign 820
17 %
Topp 3:
Frankrike
240
59 %
Belgien
182
225 %
Kina
58
262 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 176 000 €
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,20 €
3,90 €
Rum
164,10 €
20,10 €
RevPAR
27,40 €
3,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 230
2 %
ikon: bed 620
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,5 °C
3,6 °C
ikon: nederbörd 70 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 3 100 bäddnätter i Torniolaakso (-6,9 %), av vilka 360 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (880 nights).

2 900 nights (-8,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 129 nights (+86,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 15 600 bäddnätter (-10,4 %) för inhemska besökare och 15 400 (+6,8 %) för utlänningar i Torniolaakso, sammanlagt 31 100 (-2,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Torniolaakso av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

980 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 16,6 procent inhemska och 83,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Torniolaakso i genomsnitt 2,2 nätter (+0,87) och utländska besökare 3,3 nätter (+0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 176 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 176 000 euro (-83).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 1,4 miljoner euro och den ökade med 185 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 164 € 14,0 % 108 € 24,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 7,4 % 46 € 17,8 %
Revpar (Registrerade) 27 € -10,6 % 19 € 21,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
230 rum (+5)
620 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 16,7 % (-4,6)
Osålda rum 192

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "torniolaakso + nyckelord"

Google söker efter "torniolaakso" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa