Torsby
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Torsby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 500
37 %
ikon: sweden 4 300
30 %
ikon: foreign 153
83 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
44 %
ikon: sweden 1 300
38 %
ikon: foreign 43
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
40 %
Genomsnittliga priser:
Natt
291,00 SEK
16,50 SEK
Rum
1 712,70 SEK
522,70 SEK
RevPAR
154,40 SEK
71,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 290
14 %
ikon: bed 970
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 9 %
52 %
ikon: bed 16 %
39 %

4 500 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 4 500 registrerade bäddnätter i Torsby (-36,7 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 153 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 30 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets november.

340 rooms (-60,4 %) bokades av fritidsresenärer och 420 rooms (-56,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 125 000 registrerade bäddnätter (+2,7 %) för inhemska besökare och 15 000 (-79,1 %) för utlänningar i Torsby, sammanlagt 140 000 (-27,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Torsby av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Torsby i genomsnitt 3,2 nätter (+0,38) och utländska besökare 3,6 nätter (+0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,3 miljoner SEK (-876 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 34,3 miljoner SEK och den minskade med 8,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 43,9 % 1 700 SEK 15,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK -5,4 % 250 SEK 12,0 %
Revpar (Registrerade) 154 SEK -31,5 % 310 SEK -20,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (-46)
970 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 9,0 % (-9,9)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 15,9 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "torsby + nyckelord"

Google söker efter "torsby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (Oktober)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i Oktober var 8,55/10 (+0,21).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa