Torsby
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Torsby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 000
3 %
ikon: sweden 7 200
4 %
ikon: foreign 820
5 %
Topp 3:
Tyskland
540
336 %
Norge
162
62 %
Danmark
46
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 700
2 %
ikon: sweden 2 500
7 %
ikon: foreign 220
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
240,70 SEK
54,80 SEK
Rum
1 188,50 SEK
154,20 SEK
RevPAR
184,60 SEK
66,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
0 %
ikon: room 360
63 %
ikon: bed 1 000
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 8 000 bäddnätter i Torsby (+3,4 %), av vilka 7 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (540 nights).

1 000 rooms (+79,4 %) bokades av fritidsresenärer och 590 rooms (-27,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 129 000 bäddnätter (-10,1 %) för inhemska besökare och 72 500 (-5,0 %) för utlänningar i Torsby, sammanlagt 201 000 (-8,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Torsby av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Torsby i genomsnitt 2,9 nätter (-0,08) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,9 miljoner SEK (+486 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 44,3 miljoner SEK och den ökade med 12,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 14,9 %  1 400 SEK 26,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK 29,4 %  220 SEK 53,2 % 
Revpar (Registrerade) 185 SEK -26,4 %  370 SEK -12,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+0)
360 rum (+138)
1 000 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 15,5 % (-8,7)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 26,1 % (-1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "torsby + nyckelord"

Google söker efter "torsby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,51/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa