Torsby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Torsby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 300
2 %
ikon: sweden 11 700
14 %
ikon: foreign 580
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
2 %
ikon: sweden 3 800
13 %
ikon: foreign 230
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,1 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
251,80 SEK
24,10 SEK
Rum
1 137,60 SEK
122,40 SEK
RevPAR
284,80 SEK
3,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
14 %
ikon: room 360
7 %
ikon: bed 1 100
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
12 %
ikon: bed 0,36
18 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 12 300 bäddnätter i Torsby (-2,3 %), av vilka 11 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets mars.

2 100 rooms (+36,8 %) bokades av fritidsresenärer och 580 rooms (-53,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 39 200 bäddnätter (+22,9 %) för inhemska besökare och 4 100 (-41,5 %) för utlänningar i Torsby, sammanlagt 43 300 (+11,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Torsby av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Torsby i genomsnitt 3,1 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,5 nätter (-1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,1 miljoner SEK (+231 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 13,1 miljoner SEK och den ökade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 12,1 % 1 400 SEK 25,9 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -1,3 % 400 SEK 20,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 250 SEK 10,6 % 300 SEK 20,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+3)
360 rum (+23)
1 100 bäddar (+178)

Rumsbeläggning 25,0 % (-3,4)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 36,0 % (-7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "torsby + nyckelord"

Google söker efter "torsby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,28/10 (-0,49).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa