Torsby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Torsby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 700
9 %
ikon: sweden 8 000
8 %
ikon: foreign 2 700
13 %
Topp 3:
Norge
1 000
27 %
Tyskland
990
14 %
Kina
122
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 400
16 %
ikon: sweden 3 200
18 %
ikon: foreign 1 200
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,9 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
271,50 SEK
38,90 SEK
Rum
1 210,70 SEK
180,20 SEK
RevPAR
300,50 SEK
119,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 30
6 %
ikon: room 330
43 %
ikon: bed 970
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 10 700 bäddnätter i Torsby (-9,3 %), av vilka 8 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 000 nights).

1 400 rooms (+28,6 %) bokades av fritidsresenärer och 980 rooms (-37,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 108 000 bäddnätter (-10,8 %) för inhemska besökare och 68 900 (-4,1 %) för utlänningar i Torsby, sammanlagt 177 000 (-8,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Torsby av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,2 procent inhemska och 26,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Torsby i genomsnitt 2,5 nätter (+0,27) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,9 miljoner SEK (+162 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 36,9 miljoner SEK och den ökade med 11,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 17,5 %  1 500 SEK 28,4 % 
Revpar (Registrerade) 300 SEK -28,4 %  410 SEK -9,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 16,7 %  210 SEK 56,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (-2)
330 rum (+100)
970 bäddar (-112)

Rumsbeläggning 24,8 % (-16)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 37,6 % (-0,07)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "torsby + nyckelord"

Google söker efter "torsby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,64/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa