Tranås
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tranås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
49 %
ikon: sweden 2 400
48 %
ikon: foreign 133
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
48 %
ikon: sweden 1 300
46 %
ikon: foreign 69
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. SEK
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
705,90 SEK
94,00 SEK
Rum
994,90 SEK
65,50 SEK
RevPAR
254,80 SEK
212,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 230
7 %
ikon: bed 400
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
42 %
ikon: bed 0,2
53 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 600 bäddnätter i Tranås (-49,4 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 133 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter minskade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

790 rooms (-29,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (-43,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 400 bäddnätter (-32,5 %) för inhemska besökare och 660 (-46,3 %) för utlänningar i Tranås, sammanlagt 9 100 (-33,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tranås av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tranås i genomsnitt 1,9 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,8 miljoner SEK (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 6,4 miljoner SEK och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -6,2 % 1 000 SEK -5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 15,4 % 700 SEK 25,7 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -45,5 % 320 SEK -19,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
230 rum (+15)
400 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 25,6 % (-18)
Osålda rum 170
Bädd beläggning 20,4 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tranås + nyckelord"

Google söker efter "tranås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,35/10 (-0,33).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa