Tranås
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tranås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
12 %
ikon: sweden 3 000
15 %
ikon: foreign 360
25 %
Topp 3:
Tyskland
125
67 %
Danmark
41
64 %
Norge
31
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
11 %
ikon: sweden 1 600
13 %
ikon: foreign 192
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
640,90 SEK
22,40 SEK
Rum
889,10 SEK
341,80 SEK
RevPAR
288,30 SEK
126,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 240
27 %
ikon: bed 430
16 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 3 400 bäddnätter i Tranås (-12,0 %), av vilka 3 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter ökade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (125 nights).

930 rooms (+54,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (+13,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 74 100 bäddnätter (+7,5 %) för inhemska besökare och 18 800 (+37,1 %) för utlänningar i Tranås, sammanlagt 92 900 (+12,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tranås av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,4 procent inhemska och 10,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tranås i genomsnitt 1,9 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,2 miljoner SEK (-208 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 41,7 miljoner SEK och den ökade med 12,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -27,8 %  1 100 SEK 0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 3,6 % 450 SEK 25,7 % 
Revpar (Registrerade) 290 SEK -30,4 %  530 SEK 23,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+51)
430 bäddar (+60)

Rumsbeläggning 32,4 % (-1,2)
Osålda rum 164
Bädd beläggning 25,2 % (-9,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tranås + nyckelord"

Google söker efter "tranås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,11/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa