Tranås
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tranås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 500
14 %
ikon: sweden 4 300
23 %
ikon: foreign 1 100
55 %
Topp 3:
Tyskland
350
4 %
Finland
125
443 %
Kina
98
227 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
16 %
ikon: sweden 2 500
20 %
ikon: foreign 530
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj.
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
764,00 SEK
236,90 SEK
Rum
1 163,30 SEK
94,10 SEK
RevPAR
653,70 SEK
69,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 210
11 %
ikon: bed 370
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 5 500 bäddnätter i Tranås (-14,4 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter ökade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (350 nights).

1 700 rooms (+175,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms (-26,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 61 800 bäddnätter (+8,6 %) för inhemska besökare och 17 400 (+39,4 %) för utlänningar i Tranås, sammanlagt 79 200 (+14,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tranås av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,4 procent inhemska och 17,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tranås i genomsnitt 1,8 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,2 miljoner SEK (+812 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 31,9 miljoner SEK och den ökade med 10,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 8,8 % 1 100 SEK 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK 44,9 %  400 SEK 31,3 % 
Revpar (Registrerade) 650 SEK 11,9 %  550 SEK 34,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
210 rum (+21)
370 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 56,2 % (+1,5)
Osålda rum 93
Bädd beläggning 48,7 % (-8,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,74/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa