Trelleborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Trelleborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
49 %
ikon: sweden 1 300
40 %
ikon: foreign 270
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 860
50 %
ikon: sweden 690
43 %
ikon: foreign 162
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
699,40 SEK
5,90 SEK
Rum
1 144,10 SEK
39,10 SEK
RevPAR
225,90 SEK
113,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 200
11 %
ikon: bed 500
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
36 %
ikon: bed 0,13
35 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 14 mm
60 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Trelleborg (-49,1 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 40 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

310 rooms (-59,8 %) bokades av fritidsresenärer och 660 rooms (-45,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 500 bäddnätter (-11,0 %) för inhemska besökare och 1 500 (-34,4 %) för utlänningar i Trelleborg, sammanlagt 6 900 (-17,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trelleborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

860 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,1 procent inhemska och 18,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trelleborg i genomsnitt 1,9 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,9 miljoner SEK och den minskade med 829 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,5 % 1 100 SEK 9,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK -0,8 % 710 SEK 3,5 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -33,5 % 260 SEK -14,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+1)
200 rum (-25)
500 bäddar (-50)

Rumsbeläggning 19,7 % (-11)
Osålda rum 163
Bädd beläggning 13,5 % (-7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trelleborg + nyckelord"

Google söker efter "trelleborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,41/10 (+0,34).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa