Trelleborg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Trelleborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
16 %
ikon: sweden 1 700
17 %
ikon: foreign 560
11 %
Topp 3:
Danmark
230
322 %
Tyskland
81
37 %
Storbritannien
46
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
36 %
ikon: sweden 890
42 %
ikon: foreign 270
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
658,40 SEK
43,80 SEK
Rum
1 157,00 SEK
41,90 SEK
RevPAR
228,80 SEK
161,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
14 %
ikon: room 230
0 %
ikon: bed 550
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 42 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Trelleborg (-15,8 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (230 nights).

520 rooms (-16,9 %) bokades av fritidsresenärer och 800 rooms (-18,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 81 200 bäddnätter (+12,2 %) för inhemska besökare och 34 500 (+39,2 %) för utlänningar i Trelleborg, sammanlagt 116 000 (+19,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trelleborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,8 procent inhemska och 23,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trelleborg i genomsnitt 2,0 nätter (+0,58) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,5 miljoner SEK (-405 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 47,2 miljoner SEK och den ökade med 16,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -3,5 % 1 300 SEK 19,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK -6,2 % 410 SEK 27,0 % 
Revpar (Registrerade) 230 SEK -41,4 %  570 SEK 2,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-2)
230 rum (-1)
550 bäddar (-51)

Rumsbeläggning 19,8 % (-13)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 14,3 % (-6,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trelleborg + nyckelord"

Google söker efter "trelleborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,25/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa