Trelleborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Trelleborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 700
34 %
ikon: sweden 5 400
23 %
ikon: foreign 3 400
58 %
Topp 3:
Tyskland
1 400
71 %
Danmark
510
85 %
Storbritannien
260
300 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
29 %
ikon: sweden 2 700
7 %
ikon: foreign 2 200
77 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,9 milj.
66 %
Genomsnittliga priser:
Natt
557,50 SEK
107,50 SEK
Rum
1 342,20 SEK
177,10 SEK
RevPAR
718,60 SEK
63,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
25 %
ikon: room 240
35 %
ikon: bed 580
45 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 72 mm
54 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 34 procent

Under september 2019 registrerades 8 700 bäddnätter i Trelleborg (+34,3 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 23 procent och utländska bäddnätter ökade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 34 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 400 nights).

1 500 rooms (+22,1 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (+67,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 73 200 bäddnätter (+12,5 %) för inhemska besökare och 31 800 (+41,2 %) för utlänningar i Trelleborg, sammanlagt 105 000 (+19,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trelleborg av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 55,6 procent inhemska och 44,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trelleborg i genomsnitt 2,0 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,9 miljoner SEK (+1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 39,3 miljoner SEK och den ökade med 15,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 15,2 %  1 400 SEK 22,8 % 
Revpar (Registrerade) 720 SEK 9,6 % 620 SEK 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 23,9 %  370 SEK 35,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+3)
240 rum (+62)
580 bäddar (+180)

Rumsbeläggning 53,5 % (-2,7)
Osålda rum 111
Bädd beläggning 52,8 % (-9,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,04/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa