Trollhättan
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Trollhättan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 600
3 %
ikon: sweden 5 600
3 %
ikon: foreign 990
26 %
Topp 3:
Norge
175
11 %
Danmark
156
73 %
Förenta Staterna
101
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 700
4 %
ikon: sweden 4 100
11 %
ikon: foreign 570
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
600,50 SEK
13,40 SEK
Rum
867,90 SEK
18,70 SEK
RevPAR
335,10 SEK
58,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 430
7 %
ikon: bed 900
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 6 600 bäddnätter i Trollhättan (-2,5 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 990 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (175 nights).

1 500 rooms (+32,5 %) bokades av fritidsresenärer och 3 100 rooms (-13,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 128 000 bäddnätter (+0,2 %) för inhemska besökare och 40 100 (+2,2 %) för utlänningar i Trollhättan, sammanlagt 168 000 (+0,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trollhättan av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,8 procent inhemska och 12,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trollhättan i genomsnitt 1,4 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,0 miljoner SEK (-195 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 87,9 miljoner SEK och den ökade med 6,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK -2,1 % 940 SEK 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK -2,2 % 520 SEK 7,2 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -14,8 %  570 SEK 1,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
430 rum (+27)
900 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 38,6 % (-5,7)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 26,4 % (-2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trollhättan + nyckelord"

Google söker efter "trollhättan" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,5/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa