Trollhättan
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Trollhättan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 200
3 %
ikon: sweden 9 700
1 %
ikon: foreign 2 500
20 %
Topp 3:
Tyskland
520
178 %
Norge
420
78 %
Kina
290
1 489 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 200
14 %
ikon: sweden 6 800
11 %
ikon: foreign 1 400
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,8 milj.
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
633,90 SEK
19,50 SEK
Rum
922,30 SEK
31,20 SEK
RevPAR
607,80 SEK
38,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 430
7 %
ikon: bed 900
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2019 registrerades 12 200 bäddnätter i Trollhättan (+2,7 %), av vilka 9 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (520 nights).

3 000 rooms (+9,6 %) bokades av fritidsresenärer och 5 500 rooms (-0,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 102 000 bäddnätter (-0,8 %) för inhemska besökare och 35 900 (+6,0 %) för utlänningar i Trollhättan, sammanlagt 138 000 (+0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trollhättan av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,1 procent inhemska och 16,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trollhättan i genomsnitt 1,4 nätter (-0,17) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,8 miljoner SEK (-27 600).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 68,9 miljoner SEK och den ökade med 6,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK -3,3 % 950 SEK 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -3,0 % 500 SEK 10,0 %
Revpar (Registrerade) 610 SEK -6,0 % 600 SEK 4,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (+27)
900 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 65,9 % (-1,9)
Osålda rum 146
Bädd beläggning 45,7 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,96/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa