Trollhättan
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Trollhättan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 400
49 %
ikon: sweden 6 100
44 %
ikon: foreign 380
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
54 %
ikon: sweden 3 000
51 %
ikon: foreign 230
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,8 milj. SEK
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
741,10 SEK
144,00 SEK
Rum
909,70 SEK
11,80 SEK
RevPAR
364,40 SEK
214,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 430
0 %
ikon: bed 890
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
38 %
ikon: bed 0,23
49 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 400 bäddnätter i Trollhättan (-49,2 %), av vilka 6 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

800 rooms (-66,5 %) bokades av fritidsresenärer och 4 500 rooms (-26,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 20 000 bäddnätter (-15,6 %) för inhemska besökare och 2 800 (-55,9 %) för utlänningar i Trollhättan, sammanlagt 22 800 (-24,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trollhättan av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trollhättan i genomsnitt 2,0 nätter (+0,25) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,8 miljoner SEK (-2,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 14,7 miljoner SEK och den minskade med 4,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 1,3 % 880 SEK -1,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 24,1 % 640 SEK 3,4 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -37,1 % 390 SEK -22,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-1)
890 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 40,1 % (-24)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 23,4 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trollhättan + nyckelord"

Google söker efter "trollhättan" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,68/10 (-0,18).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa