Trollhättan
Inkvarterings- och resestatistik

December 2018

Trollhättan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 800
2 %
ikon: sweden 5 500
4 %
ikon: foreign 1 300
7 %
Topp 3:
Norge
157
2 %
Förenta Staterna
152
138 %
Danmark
90
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
1 %
ikon: sweden 3 700
4 %
ikon: foreign 820
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
613,90 SEK
37,80 SEK
Rum
886,50 SEK
43,90 SEK
RevPAR
393,20 SEK
36,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 400
0 %
ikon: bed 900
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,44
5 %
ikon: bed 0,29
23 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 800 registrerade bäddnätter

Under december 2018 registrerades 6 800 bäddnätter i Trollhättan (-1,7 %), av vilka 5 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (157 nights).

1 100 rooms (-18,8 %) bokades av fritidsresenärer och 3 600 rooms (+6,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 128 000 bäddnätter (+0,0 %) för inhemska besökare och 39 200 (-1,6 %) för utlänningar i Trollhättan, sammanlagt 167 000 (-0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner bäddnätter (+1,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 787 000 nätter (+3,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trollhättan av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,7 procent inhemska och 18,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trollhättan i genomsnitt 1,5 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,2 miljoner SEK (+190 000). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 4,2 miljoner SEK (+190 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var SEK.

Registrerade Försäljningen för januari-december var 81,4 miljoner SEK och den ökade med 3,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2018
Antal
Förändring jan-december 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK 5,2 % 910 SEK 3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK 6,6 % 490 SEK 4,5 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK 10,3 % 560 SEK -1,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
400 rum (+1)
900 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 44,4 % (+2,0)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 29,1 % (-8,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trollhättan + nyckelord"

Google söker efter "trollhättan" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa