Trollhättan
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Trollhättan: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 400
1 %
ikon: sweden 9 000
4 %
ikon: foreign 1 400
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 900
5 %
ikon: sweden 6 100
11 %
ikon: foreign 780
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,0 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
673,00 SEK
12,20 SEK
Rum
894,50 SEK
56,20 SEK
RevPAR
546,50 SEK
55,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 430
7 %
ikon: bed 900
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,61
4 %
ikon: bed 0,39
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 400 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 10 400 bäddnätter i Trollhättan (-1,1 %), av vilka 9 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets november.

2 400 rooms (+22,8 %) bokades av fritidsresenärer och 5 400 rooms (-3,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 122 000 bäddnätter (+0,0 %) för inhemska besökare och 39 100 (+3,2 %) för utlänningar i Trollhättan, sammanlagt 161 000 (+0,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trollhättan av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trollhättan i genomsnitt 1,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 7,0 miljoner SEK (-203 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 83,9 miljoner SEK och den ökade med 6,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -5,9 % 940 SEK 3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK -1,8 % 520 SEK 7,7 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK -9,2 % 590 SEK 2,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
430 rum (+27)
900 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 61,1 % (-2,2)
Osålda rum 167
Bädd beläggning 38,7 % (-0,77)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trollhättan + nyckelord"

Google söker efter "trollhättan" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,6/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa