Trøndelag
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Trøndelag: Turismen i ett nötskal

ikon: star 551 000
6 %
ikon: norway 498 000
1 %
ikon: foreign 53 200
82 %
ikon: star 296 000
3 %
ikon: norway 274 000
5 %
ikon: foreign 22 400
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
352,10 kr
45,00 kr
Rum
1 277,00 kr
213,00 kr
RevPAR
906,70 kr
108,70 kr
ikon: establishment 280
5 %
ikon: room 8 700
4 %
ikon: bed 21 400
2 %
ikon: room 71 %
5 %
ikon: bed 66 %
1 %

Registrerade gästnätter ökade med sex procent

Under juli 2021 upptecknades 551 000 registrerade gästnätter i Trøndelag (+5,9 %), var av 498 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 53 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 82 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med sex procent i jämförelse med juli förra året.

207 000 nights (-5,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 71 600 nights (+8,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 1,1 miljoner registrerade gästnätter (-5,2 %) för inhemska besökare och 102 000 (+24,0 %) för utländska besökare i Trøndelag, de vill säga sammanlagt 1,2 miljoner (-3,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,3 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trøndelag av det totala antalet registrerade gästnätter var 8,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 8,2 % och utländska gästnätter 9,7 %.

296 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,4 procent inhemska och 7,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trøndelag i genomsnitt 1,8 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,71).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 194,1 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 194,1 miljoner kronor (+34,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 494,2 miljoner kronor, vilket innebär att det minskade med 29,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 kr 20,0 % 1 100 kr 6,9 %
Revpar (Registrerade) 910 kr 13,6 % 370 kr -15,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 kr 14,6 % 420 kr -2,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

280 inkvarteringsanläggningar (+14)
8 700 rum (+350)
21 400 bäddar (-340)

Rumsbeläggning 71,0 % (-4,0)
Osålda rum 2 500
Bädd beläggning 66,0 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa