Trondheim
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Trondheim: Turismen i ett nötskal

ikon: star 49 100
91 %
ikon: norway 42 700
95 %
ikon: foreign 6 400
68 %
ikon: star 26 700
122 %
ikon: norway 24 100
115 %
ikon: foreign 2 600
221 %
Genomsnittliga priser:
Natt
756,40 kr
71,70 kr
Rum
955,20 kr
118,30 kr
RevPAR
272,60 kr
116,60 kr
ikon: establishment 35
13 %
ikon: room 4 400
20 %
ikon: bed 9 200
16 %
ikon: room 29 %
53 %
ikon: bed 18 %
64 %
ikon: Instagram följare 580
0 %
ikon: Facebook följare 3,0
-1 %

Registrerade gästnätter ökade med 91 procent

Under januari 2022 upptecknades 49 100 registrerade gästnätter i Trondheim (+91,3 %), var av 42 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 95 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 68 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 91 procent i jämförelse med januari förra året.

17 600 nights (+126,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 29 100 nights (+63,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,2 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade gästnätter (+51,5 %) registrerades i hela landet, var av 888 000 nätter (+35,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 292 000 nätter (+132,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trondheim av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,2 % (+0,9 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,8 % och utländska gästnätter 2,2 %.

26 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 122 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,4 procent inhemska och 9,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trondheim i genomsnitt 1,8 nätter (-0,18) och utländska besökare 2,5 nätter (-2,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 37,1 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 37,1 miljoner kronor (+19,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 kr 14,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 kr 10,5 %
Revpar (Registrerade) 270 kr 74,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

35 inkvarteringsanläggningar (+4)
4 400 rum (+720)
9 200 bäddar (+1 200)

Rumsbeläggning 28,5 % (+9,9)
Osålda rum 3 100
Bädd beläggning 17,5 % (+6,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa