Trosa
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Trosa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
47 %
ikon: sweden 1 300
48 %
ikon: foreign 79
18 %
Topp 3:
Norge
47
488 %
Polen
10
Ryssland
5,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
43 %
ikon: sweden 1 100
44 %
ikon: foreign 54
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
932,10 SEK
160,50 SEK
Rum
1 486,10 SEK
191,30 SEK
RevPAR
275,80 SEK
79,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 178
6 %
ikon: bed 390
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
32 %
ikon: bed 0,14
32 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Trosa (-47,1 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 79 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (47 nights).

720 rooms (-42,2 %) bokades av fritidsresenärer och 123 rooms (-54,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 000 bäddnätter (-21,3 %) för inhemska besökare och 420 (+22,4 %) för utlänningar i Trosa, sammanlagt 5 400 (-19,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trosa av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trosa i genomsnitt 1,2 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,3 miljoner SEK (-709 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,9 miljoner SEK och den minskade med 326 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 14,8 % 1 400 SEK 14,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 930 SEK 20,8 % 910 SEK 15,9 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -22,3 % 360 SEK 7,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
178 rum (-12)
390 bäddar (-53)

Rumsbeläggning 18,6 % (-8,8)
Osålda rum 145
Bädd beläggning 13,6 % (-6,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trosa + nyckelord"

Google söker efter "trosa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,87/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa