Trosa
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Trosa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 500
4 %
ikon: sweden 4 200
5 %
ikon: foreign 340
15 %
Topp 3:
Tyskland
92
53 %
Förenta Staterna
52
24 %
Norge
51
538 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 300
9 %
ikon: sweden 3 100
12 %
ikon: foreign 280
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,8 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
853,30 SEK
38,70 SEK
Rum
1 581,70 SEK
75,00 SEK
RevPAR
705,50 SEK
265,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 190
27 %
ikon: bed 450
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 500 bäddnätter i Trosa (-4,0 %), av vilka 4 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (92 nights).

1 900 rooms (+6,2 %) bokades av fritidsresenärer och 490 rooms (-29,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 46 800 bäddnätter (-24,2 %) för inhemska besökare och 10 100 (+48,3 %) för utlänningar i Trosa, sammanlagt 57 000 (-17,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trosa av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trosa i genomsnitt 1,4 nätter (+0,1) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,49).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,8 miljoner SEK (-341 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 32,7 miljoner SEK och den ökade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK -4,5 % 1 500 SEK -7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 850 SEK -4,3 % 570 SEK 24,4 % 
Revpar (Registrerade) 710 SEK -27,3 %  640 SEK -19,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
190 rum (+40)
450 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 44,6 % (-14)
Osålda rum 105
Bädd beläggning 35,1 % (-1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa