Trosa
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Trosa: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 300
11 %
ikon: sweden 6 000
10 %
ikon: foreign 320
26 %
Topp 3:
Norge
77
41 %
Estland
63
Tyskland
49
22 %
ikon: star 3 900
6 %
ikon: sweden 3 800
7 %
ikon: foreign 121
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
841,90 SEK
6,60 SEK
Rum
1 969,10 SEK
160,70 SEK
RevPAR
1 099,30 SEK
95,30 SEK
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 146
7 %
ikon: bed 360
29 %
ikon: room 56 %
15 %
ikon: bed 29 %
44 %

Registrerade gästnätter ökade med 11 procent

Under september 2022 upptecknades 6 300 registrerade gästnätter i Trosa (+11,1 %), var av 6 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 26 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 11 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (77 nights).

2 500 rum (-2,0 %) bokades av fritidsresenärer och 200 rum (+168,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 74 500 registrerade gästnätter (+1,3 %) för inhemska besökare och 6 800 (+43,2 %) för utländska besökare i Trosa, de vill säga sammanlagt 81 300 (+3,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trosa av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,0 %.

3 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trosa i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,69).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 5,3 miljoner kronor (+572 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 42,4 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 4,4 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 000 SEK 8,9 % 1 900 SEK -1,7 %
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK -8,0 % 1 000 SEK -2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 840 SEK 0,8 % 520 SEK 7,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
146 rum (+9)
360 bäddar (+82)

Rumsbeläggning 55,8 % (-10)
Osålda rum 64
Bädd beläggning 29,1 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa