Trosa
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Trosa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
37 %
ikon: sweden 1 600
35 %
ikon: foreign 48
60 %
Topp 3:
Norge
34
1 600 %
Polen
4,0
300 %
Storbritannien
3,0
85 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 900
58 %
ikon: sweden 860
57 %
ikon: foreign 37
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 949 000 SEK
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
564,00 SEK
180,70 SEK
Rum
1 479,80 SEK
125,00 SEK
RevPAR
208,10 SEK
159,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 178
6 %
ikon: bed 390
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 14 %
48 %
ikon: bed 17 %
21 %

1 700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Trosa (-36,5 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 48 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (34 nights).

590 rooms (-51,9 %) bokades av fritidsresenärer och 50 rooms (-77,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 6 600 bäddnätter (-25,3 %) för inhemska besökare och 470 (+1,1 %) för utlänningar i Trosa, sammanlagt 7 100 (-24,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Trosa av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Trosa i genomsnitt 1,9 nätter (+0,64) och utländska besökare 1,3 nätter (+0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 949 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 949 000 SEK (-1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 5,9 miljoner SEK och den minskade med 1,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 9,2 % 1 400 SEK 12,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK -24,3 % 830 SEK 7,0 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -43,3 % 320 SEK -6,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
178 rum (-12)
390 bäddar (-53)

Rumsbeläggning 14,1 % (-13)
Osålda rum 153
Bädd beläggning 16,9 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "trosa + nyckelord"

Google söker efter "trosa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,87/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa