Tunturi-Lappi
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tunturi-Lappi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 191 000
5 %
ikon: finland 44 900
22 %
ikon: foreign 146 000
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 49 900
0 %
ikon: finland 11 200
12 %
ikon: foreign 38 700
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,1 milj. €
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,20 €
6,70 €
Rum
165,10 €
26,40 €
RevPAR
107,80 €
20,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 67
3 %
ikon: room 3 400
2 %
ikon: bed 11 200
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,2 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 63 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under december 2019 registrerades 191 000 bäddnätter i Tunturi-Lappi (+5,1 %), av vilka 44 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 146 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 22 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets december.

160 000 nights (+10,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 30 700 nights (-15,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 584 000 bäddnätter (+0,3 %) för inhemska besökare och 541 000 (-2,5 %) för utlänningar i Tunturi-Lappi, sammanlagt 1,1 miljoner (-1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 10,7 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tunturi-Lappi av det totala antalet bäddnätter var 10,7 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,5 % och utländska bäddnätter 18,5 %.

49 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 22,4 procent inhemska och 77,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tunturi-Lappi i genomsnitt 4,0 nätter (+0,33) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 11,1 miljoner euro (+1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 60,1 miljoner euro och den ökade med 3,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 165 € 19,0 %  128 € 25,8 % 
Revpar (Registrerade) 108 € 23,2 %  56 € 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 13,1 %  53 € 8,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

67 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 400 rum (-67)
11 200 bäddar (-54)

Rumsbeläggning 65,3 % (+2,2)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 55,0 % (+3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tunturi-lappi + nyckelord"

Google söker efter "tunturi-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa