Tunturi-Lappi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tunturi-Lappi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 51 400
6 %
ikon: finland 39 900
2 %
ikon: foreign 11 500
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 31 000
7 %
ikon: finland 22 800
7 %
ikon: foreign 8 200
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,80 €
0,80 €
Rum
78,50 €
3,10 €
RevPAR
20,60 €
1,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 63
2 %
ikon: room 2 900
0 %
ikon: bed 9 800
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,3 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 60 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

51 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 51 400 bäddnätter i Tunturi-Lappi (-6,0 %), av vilka 39 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 11 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

42 100 nights (-10,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 300 nights (+18,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 422 000 bed nights (-1,7 %) för inhemska besökare och 363 000 (-3,4 %) för utlänningar i Tunturi-Lappi, sammanlagt 786 000 (-2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tunturi-Lappi av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,5 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

31 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,6 procent inhemska och 26,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tunturi-Lappi i genomsnitt 1,7 nätter (-0,08) och utländska besökare 1,4 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,8 miljoner euro (-74 300).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 41,9 miljoner euro och den ökade med 2,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € 4,1 % 127 €
Bäddnatt (Registrerade) 36 € 2,2 % 53 € 8,2 %
Revpar (Registrerade) 21 € -5,0 % 58 € 7,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

63 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 900 rum (-11)
9 800 bäddar (-230)

Rumsbeläggning 26,3 % (-2,5)
Osålda rum 2 100
Bädd beläggning 15,6 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa