Tunturi-Lappi
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tunturi-Lappi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 113 000
38 %
ikon: finland 65 900
34 %
ikon: foreign 47 400
42 %
Topp 3:
Tyskland
10 000
38 %
Frankrike
8 900
20 %
Nederländerna
6 100
45 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 27 900
41 %
ikon: finland 15 200
45 %
ikon: foreign 12 700
33 %
Topp 3:
Tyskland
4 100
15 %
Frankrike
1 400
20 %
Nederländerna
1 000
48 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,1 milj. €
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,80 €
5,50 €
Rum
157,70 €
3,20 €
RevPAR
80,10 €
35,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 71
3 %
ikon: room 3 500
2 %
ikon: bed 11 200
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,51
29 %
ikon: bed 0,34
34 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,9 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 26 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

113 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 113 000 bäddnätter i Tunturi-Lappi (-37,8 %), av vilka 65 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 47 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 34 procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (10 000 nights).

96 900 nights (-34,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 400 nights (-51,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 156 000 bäddnätter (-9,2 %) för inhemska besökare och 279 000 (-5,9 %) för utlänningar i Tunturi-Lappi, sammanlagt 435 000 (-7,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 11,4 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tunturi-Lappi av det totala antalet bäddnätter var 11,4 % (+1,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,0 % och utländska bäddnätter 17,9 %.

27 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 54,5 procent inhemska och 45,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tunturi-Lappi i genomsnitt 4,3 nätter (+0,73) och utländska besökare 3,7 nätter (-0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 8,1 miljoner euro (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 28,2 miljoner euro och den minskade med 435 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 158 € -2,0 % 149 € 3,2 %
Revpar (Registrerade) 80 € -30,5 % 93 € -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 8,3 % 65 € 6,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

71 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 500 rum (+80)
11 200 bäddar (-48)

Rumsbeläggning 50,8 % (-21)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 33,7 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tunturi-lappi + nyckelord"

Google söker efter "tunturi-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa