Åbo Skärgård
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Åbo Skärgård: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 23 900
8 %
ikon: finland 21 800
20 %
ikon: foreign 2 100
46 %
Topp 3:
Tyskland
820
31 %
Estland
480
7 %
Lettland
240
864 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 200
26 %
ikon: finland 14 100
38 %
ikon: foreign 1 100
41 %
Topp 3:
Tyskland
450
17 %
Estland
250
59 %
Lettland
75
650 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 877 000
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,70 €
6,00 €
Rum
102,10 €
RevPAR
46,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 33
10 %
ikon: room 590
2 %
ikon: bed 2 000
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under augusti 2020 registrerades 23 900 bäddnätter i Åbo Skärgård (+8,3 %), av vilka 21 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 46 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (820 nights).

22 400 nights (+15,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (-42,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 89 400 bed nights (+5,5 %) för inhemska besökare och 5 300 (-65,1 %) för utlänningar i Åbo Skärgård, sammanlagt 94 600 (-5,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Skärgård av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

15 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,0 procent inhemska och 7,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Skärgård i genomsnitt 1,5 nätter (-0,23) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 877 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 877 000 euro (+200 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,1 miljoner euro och den ökade med 42 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 98 €
Revpar (Registrerade) 47 € 29 €
Bäddnatt (Registrerade) 37 € 19,7 %  33 € 6,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

33 inkvarteringsanläggningar (+3)
590 rum (-9)
2 000 bäddar (+107)

Rumsbeläggning 45,6 %
Osålda rum 320

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Navigera

föregående