Åbo Skärgård
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åbo Skärgård: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
42 %
ikon: finland 2 200
30 %
ikon: foreign 1 300
66 %
Topp 3:
Polen
990
238 %
Italien
127
Estland
44
88 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 930
7 %
ikon: finland 850
8 %
ikon: foreign 76
13 %
Topp 3:
Polen
40
344 %
Estland
18
14 %
Tjeckien
6,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 103 000 €
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
29,80 €
17,60 €
Rum
69,70 €
2,30 €
RevPAR
10,20 €
0,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
29 %
ikon: room 300
11 %
ikon: bed 980
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 42 procent

Under mars 2020 registrerades 3 500 bäddnätter i Åbo Skärgård (+41,6 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 30 procent och utländska bäddnätter ökade med 66 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 42 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (990 nights).

1 500 nights (+25,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (+57,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 7 000 bäddnätter (+33,3 %) för inhemska besökare och 3 200 (+100,8 %) för utlänningar i Åbo Skärgård, sammanlagt 10 100 (+49,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Skärgård av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

930 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,8 procent inhemska och 8,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Skärgård i genomsnitt 2,5 nätter (+0,75) och utländska besökare 17 nätter (+5,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 103 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 103 000 euro (-12 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 315 000 euro och den ökade med 7 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 70 € 3,5 % 70 €
Bäddnatt (Registrerade) 30 € -37,2 % 31 € -31,2 %
Revpar (Registrerade) 10 € -8,5 % 11 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+4)
300 rum (+31)
980 bäddar (+93)

Rumsbeläggning 14,6 % (-1,9)
Osålda rum 260

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku archipelago + nyckelord"

Google söker efter "turku archipelago" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa