Åbo Skärgård
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Åbo Skärgård: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 3 600
26 %
ikon: finland 3 600
56 %
ikon: foreign 37
94 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 1 600
28 %
ikon: finland 1 600
37 %
ikon: foreign 11
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 135 000 €
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
37,30 €
5,90 €
Rum
88,20 €
RevPAR
11,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 25
79 %
ikon: room 380
36 %
ikon: bed 1 300
41 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 26 procent (november)

Under november 2020 registrerades 3 600 bäddnätter i Åbo Skärgård (+25,8 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 37 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 56 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 26 procent jämfört med förra årets november.

3 100 nights (+85,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 490 nights (-58,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 109 000 bäddnätter (+12,4 %) för inhemska besökare och 8 000 (-54,8 %) för utlänningar i Åbo Skärgård, sammanlagt 117 000 (+2,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Skärgård av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

1 600 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,3 procent inhemska och 0,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Skärgård i genomsnitt 2,3 nätter (+0,27) och utländska besökare 3,4 nätter (-3,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 135 000 euro (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 135 000 euro (+44 600).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 4,0 miljoner euro och den ökade med 411 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 95 €
Bäddnatt (Registrerade) 37 € 18,8 %  34 € 9,1 %
Revpar (Registrerade) 11 € 26 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+11)
380 rum (+102)
1 300 bäddar (+370)

Rumsbeläggning 12,5 %
Osålda rum 340

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku archipelago + nyckelord"

Google söker efter "turku archipelago" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående