Åbo Skärgård
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Åbo Skärgård: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 100
8 %
ikon: finland 3 900
4 %
ikon: foreign 193
468 %
ikon: star 2 200
31 %
ikon: finland 2 200
29 %
ikon: foreign 36
300 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,50 €
3,40 €
Rum
82,40 €
3,50 €
RevPAR
12,50 €
0,40 €
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 410
11 %
ikon: bed 1 400
8 %

Registrerade gästnätter ökade med åtta procent

Under november 2021 upptecknades 4 100 registrerade gästnätter i Åbo Skärgård (+7,8 %), var av 3 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 193 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 470 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med åtta procent i jämförelse med november förra året.

3 500 nights (+6,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 630 nights (+15,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 133 000 registrerade gästnätter (+18,9 %) för inhemska besökare och 5 900 (-27,5 %) för utländska besökare i Åbo Skärgård, de vill säga sammanlagt 139 000 (+15,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+70,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+53,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 278 000 nätter (+220,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Skärgård av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

2 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 31 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Skärgård i genomsnitt 1,8 nätter (-0,44) och utländska besökare 5,4 nätter (+1,6).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 169 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 169 000 euro (+25 200).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 5,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 82 € -4,1 % 106 € 10,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € 8,9 % 41 € 19,5 %
Revpar (Registrerade) 13 € 3,4 % 30 € 15,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
410 rum (+40)
1 400 bäddar (+99)

Rumsbeläggning 15,2 % (+1,1)
Osålda rum 350

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa