Åbo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åbo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 800
90 %
ikon: finland 6 400
89 %
ikon: foreign 450
96 %
Topp 3:
Estland
113
83 %
Nederländerna
34
92 %
Tyskland
33
98 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
94 %
ikon: finland 2 500
94 %
ikon: foreign 130
98 %
Topp 3:
Estland
48
87 %
Nederländerna
19
85 %
Storbritannien
10
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 388 000 €
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,90 €
2,70 €
Rum
77,50 €
19,40 €
RevPAR
12,40 €
39,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
29 %
ikon: room 1 300
54 %
ikon: bed 2 800
51 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,16
70 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,6 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 32 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 800 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 6 800 bäddnätter i Åbo Region (-90,3 %), av vilka 6 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 89 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 90 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (113 nights).

1 800 nights (-96,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (-77,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 143 000 bäddnätter (-31,8 %) för inhemska besökare och 23 300 (-47,0 %) för utlänningar i Åbo Region, sammanlagt 167 000 (-34,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,6 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Region av det totala antalet bäddnätter var 3,6 % (-0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,7 % och utländska bäddnätter 2,7 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 94 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,1 procent inhemska och 4,9 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Region i genomsnitt 2,5 nätter (+1,1) och utländska besökare 3,5 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 388 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 388 000 euro (-3,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 10,3 miljoner euro och den minskade med 4,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € -20,1 % 99 € 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -4,5 % 62 € 4,3 %
Revpar (Registrerade) 12 € -76,1 % 41 € -16,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (-10)
1 300 rum (-1 500)
2 800 bäddar (-2 800)

Rumsbeläggning 16,0 % (-38)
Osålda rum 1 100

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku region + nyckelord"

Google söker efter "turku region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa