Åbo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åbo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 123 000
9 %
ikon: finland 88 500
8 %
ikon: foreign 34 600
12 %
Topp 3:
Tyskland
5 600
61 %
Sverige
4 100
13 %
Ryssland
2 400
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 68 500
1 %
ikon: finland 52 000
1 %
ikon: foreign 16 500
1 %
Topp 3:
Sverige
2 700
8 %
Tyskland
2 500
25 %
Ryssland
1 200
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,3 milj.
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,10 €
5,20 €
Rum
102,30 €
6,10 €
RevPAR
81,30 €
15,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 43
5 %
ikon: room 2 800
2 %
ikon: bed 5 800
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,8 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 84 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under augusti 2019 registrerades 123 000 bäddnätter i Åbo Region (+9,2 %), av vilka 88 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (5 600 nights).

87 300 nights (+2,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 35 800 nights (+28,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 597 000 bed nights (+2,4 %) för inhemska besökare och 145 000 (-0,3 %) för utlänningar i Åbo Region, sammanlagt 742 000 (+1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Region av det totala antalet bäddnätter var 5,1 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,4 % och utländska bäddnätter 4,4 %.

68 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,8 procent inhemska och 24,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Region i genomsnitt 1,7 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 7,3 miljoner euro (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 43,3 miljoner euro och den ökade med 2,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 6,4 % 101 € 4,5 %
Revpar (Registrerade) 81 € 22,5 %  64 € 9,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 9,6 % 58 € 4,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

43 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 800 rum (-48)
5 800 bäddar (-64)

Rumsbeläggning 79,5 % (+10)
Osålda rum 570

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa