Åbo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Åbo Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 116 000
15 %
ikon: finland 107 000
13 %
ikon: foreign 9 100
54 %
Topp 3:
Tyskland
2 000
96 %
Sverige
1 600
199 %
Estland
720
54 %
ikon: star 71 200
12 %
ikon: finland 66 100
9 %
ikon: foreign 5 000
66 %
Topp 3:
Tyskland
1 000
85 %
Sverige
960
244 %
Estland
470
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,70 €
5,80 €
Rum
110,60 €
8,80 €
RevPAR
70,40 €
11,70 €
ikon: establishment 47
4 %
ikon: room 3 000
5 %
ikon: bed 6 300
5 %
ikon: temperatur 15,6 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 135 mm
114 mm

Registrerade gästnätter ökade med 15 procent

Under augusti 2021 upptecknades 116 000 registrerade gästnätter i Åbo Region (+15,1 %), var av 107 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 9 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 54 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 15 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (2 000 nights).

82 700 nights (+4,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 33 300 nights (+56,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 549 000 registrerade gästnätter (+22,2 %) för inhemska besökare och 26 300 (-34,4 %) för utländska besökare i Åbo Region, de vill säga sammanlagt 576 000 (+17,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,6 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 5,6 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 6,0 % och utländska gästnätter 3,5 %.

71 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,9 procent inhemska och 7,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Region i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,14).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,9 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 6,9 miljoner euro (+1,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 32,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 5,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 8,6 % 105 € 1,0 %
Revpar (Registrerade) 70 € 19,9 % 46 € -9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 10,7 % 56 € 1,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

47 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 000 rum (+145)
6 300 bäddar (+280)

Rumsbeläggning 63,7 % (+6,0)
Osålda rum 1 100

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa