Åbo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åbo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 56 300
11 %
ikon: finland 48 000
16 %
ikon: foreign 8 300
11 %
Topp 3:
Sverige
1 400
3 %
Tyskland
1 200
10 %
Ryssland
770
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 37 100
14 %
ikon: finland 33 100
18 %
ikon: foreign 4 000
13 %
Topp 3:
Sverige
830
2 %
Tyskland
520
17 %
Ryssland
420
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,6 milj. €
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,10 €
3,80 €
Rum
94,40 €
4,60 €
RevPAR
47,20 €
9,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 36
9 %
ikon: room 2 500
4 %
ikon: bed 5 100
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,5
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,8 °C
8,0 °C
ikon: nederbörd 59 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under januari 2020 registrerades 56 300 bäddnätter i Åbo Region (+11,3 %), av vilka 48 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (1 400 nights).

34 000 nights (+2,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 22 400 nights (+27,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Region av det totala antalet bäddnätter var 3,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,0 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

37 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Region i genomsnitt 1,5 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 3,6 miljoner euro (+552 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 5,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 6,4 %
Revpar (Registrerade) 47 € 24,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (+3)
2 500 rum (-98)
5 100 bäddar (-74)

Rumsbeläggning 50,0 % (+7,6)
Osålda rum 1 200

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku region + nyckelord"

Google söker efter "turku region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa