Åbo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åbo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 89 100
34 %
ikon: finland 62 500
17 %
ikon: foreign 26 600
103 %
Topp 3:
Tyskland
3 600
83 %
Italien
2 800
766 %
Indien
2 100
4 454 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 44 100
8 %
ikon: finland 38 200
9 %
ikon: foreign 5 900
1 %
Topp 3:
Sverige
1 100
2 %
Tyskland
710
14 %
Estland
420
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,0 milj. €
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,30 €
5,50 €
Rum
103,00 €
12,10 €
RevPAR
75,50 €
20,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 35
13 %
ikon: room 2 600
5 %
ikon: bed 5 300
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 100 mm
74 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 34 procent

Under november 2019 registrerades 89 100 bäddnätter i Åbo Region (+34,2 %), av vilka 62 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 26 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter ökade med 103 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 34 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (3 600 nights).

46 300 nights (+10,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 42 800 nights (+74,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 785 000 bäddnätter (+4,7 %) för inhemska besökare och 223 000 (+18,3 %) för utlänningar i Åbo Region, sammanlagt 1,0 miljoner (+7,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,7 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo Region av det totala antalet bäddnätter var 5,7 % (+1,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,6 % och utländska bäddnätter 5,8 %.

44 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo Region i genomsnitt 1,6 nätter (+0,12) och utländska besökare 4,5 nätter (+2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 6,0 miljoner euro (+1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 60,8 miljoner euro och den ökade med 7,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 13,3 %  101 € 5,9 %
Revpar (Registrerade) 76 € 36,1 %  66 € 14,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 8,8 % 60 € 5,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

35 inkvarteringsanläggningar (+4)
2 600 rum (+135)
5 300 bäddar (+300)

Rumsbeläggning 73,3 % (+12)
Osålda rum 700

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku region + nyckelord"

Google söker efter "turku region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa