Åbo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Åbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 77 300
18 %
ikon: finland 72 300
7 %
ikon: foreign 5 000
81 %
Topp 3:
Estland
1 100
38 %
Tyskland
890
81 %
Sverige
510
84 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 48 800
8 %
ikon: finland 46 200
16 %
ikon: foreign 2 500
80 %
Topp 3:
Estland
580
17 %
Tyskland
450
75 %
Sverige
260
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,3 milj.
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,20 €
6,10 €
Rum
97,60 €
1,50 €
RevPAR
58,00 €
23,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
8 %
ikon: room 2 200
4 %
ikon: bed 4 500
3 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 18 %
Ryssland
4 %
Kina
90 %
Japan
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,5 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 22 mm
61 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

77 300 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 77 300 bäddnätter i Åbo (-17,6 %), av vilka 72 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1 100 nights).

58 600 nights (-5,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 600 nights (-41,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 345 000 bed nights (-26,4 %) för inhemska besökare och 31 900 (-73,2 %) för utlänningar i Åbo, sammanlagt 377 000 (-35,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo av det totala antalet bäddnätter var 4,7 % (+0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,8 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

48 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo i genomsnitt 1,6 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,12).

7 200 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 38 procent från föregående år.

Sammanlagt 52 kongresser anordnades (-5,0) under 2019.

5 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 200 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 77 procent.

Av lokala passagerare anlände 88,3 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 11,7 %.

Dessutom registrerades 4 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-81,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 9 400 (-79,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

46 400 passagerare via färjor (juli)

Totalt anlände 46 400 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 74 procent. Antal avresande passagerare var 41 900 (-75,6 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (38 800 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 5,2 miljoner euro (-1,1 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 12,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 4,3 miljoner euro (-1,5 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 653 000 euro (+37 800).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 24,7 miljoner euro och den minskade med 14,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 126 € 41,2 %  99 € 8,0 %
Adr (Registrerade) 98 € -1,5 % 100 € 0,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 81 € 14,3 %  55 € -5,6 %
Revpar (Registrerade) 58 € -29,1 %  50 € -23,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -10,0 % 55 € -8,8 %

Taxfree-försäljning -18,0 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 18 procent från föregående år.

(Ryssar +3,5 %, Kineser -89,5 %, Japaner -6,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 200 rum (+81)
4 500 bäddar (+147)

Rumsbeläggning 59,4 % (-23)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 52,2 % (-14)

Airbnb och HomeAway

400 inkvarteringsanläggningar (-73)
360 lägenheter (-29)
530 rum (-99)

Lägenhetsbeläggning 64,6 % (-15)
Osålda lägenheter 127

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,97/10 (-0,02).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444, info(at)visitturku.fi, visitturku.fi

turku logo

Navigera

föregående