Åbo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Åbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 41 100
43 %
ikon: finland 34 400
31 %
ikon: foreign 6 700
70 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 22 400
40 %
ikon: finland 21 400
33 %
ikon: foreign 990
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 2,3 milj. €
55 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,80 €
14,30 €
Rum
82,30 €
21,30 €
RevPAR
34,90 €
44,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 23
5 %
ikon: room 2 200
4 %
ikon: bed 4 200
3 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: foreign 518 000 €
81 %
Dagbesökare
54 900 €
Övernattande Besökare
463 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,1 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 79 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

41 100 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 41 100 bäddnätter i Åbo (-42,8 %), av vilka 34 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 31 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets november.

23 700 nights (-33,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 17 400 nights (-52,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 469 000 bäddnätter (-23,8 %) för inhemska besökare och 46 200 (-74,9 %) för utlänningar i Åbo, sammanlagt 515 000 (-35,6 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 26 100 nätter i december 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,0 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo av det totala antalet bäddnätter var 5,0 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,7 % och utländska bäddnätter 7,7 %.

22 400 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,6 procent inhemska och 4,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo i genomsnitt 1,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 6,8 nätter (+2,4).

600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 96 procent.

Av lokala passagerare anlände 73,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 26,6 %.

Dessutom registrerades 1 500 passagerare som avreste från flygplatsen (-91,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 2 100 (-93,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

22 900 passagerare via färjor (november)

Totalt anlände 22 900 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 75 procent. Antal avresande passagerare var 22 400 (-75,3 %).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 3 400 (-80,6 %). Av dem var 1 100 på en dagstur och 2 300 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 67 100 (-74,1 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Åbo i november var 518 000 euro (152 per visitor). Övernattande besökare spenderade 463 000 euro och dagbesökare 54 900 euro. Mellan januari och november var konsumtion 9,7 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner euro (november)

Total försäljning av inkvartering under november var 3,1 miljoner euro (-2,3 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 21,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,3 miljoner euro (-2,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 657 000 euro (+371 000).

Totalt Försäljningen för januari-november var 34,0 miljoner euro och den minskade med 20,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 178 € 125,4 %  112 € 23,6 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 105 € 109,8 %  63 € 7,7 %
Adr (Registrerade) 82 € -20,6 %  98 € -2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -20,7 %  56 € -10,7 % 
Revpar (Registrerade) 35 € -56,3 %  47 € -31,2 % 

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 1,3 miljoner i december 2020.

Taxfree-försäljning -18,0 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 18 procent från föregående år.

(Ryssar +3,5 %, Kineser -89,5 %, Japaner -6,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 200 rum (+91)
4 200 bäddar (+134)

Rumsbeläggning 42,4 % (-35)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 32,4 % (-26)

Airbnb och Vrbo

360 inkvarteringsanläggningar (+25)
320 lägenheter (+25)
490 rum (+45)

Lägenhetsbeläggning 59,0 % (-4,4)
Osålda lägenheter 132

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku + nyckelord"

Google söker efter "turku" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,34/10 (+0,05).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444, info(at)visitturku.fi, visitturku.fi

turku logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående