Åbo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Åbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 26 900
50 %
ikon: finland 25 800
44 %
ikon: foreign 1 100
85 %
Topp 3:
Sverige
420
63 %
Tyskland
95
91 %
Estland
94
76 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 18 200
48 %
ikon: finland 17 800
43 %
ikon: foreign 460
87 %
Topp 3:
Sverige
194
75 %
Estland
53
78 %
Belgien
41
52 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 746 000 €
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,70 €
8,20 €
Rum
84,30 €
11,80 €
RevPAR
19,10 €
14,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 1 400
29 %
ikon: bed 2 800
29 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (februari)
ikon: foreign 268 000 €
87 %
Dagbesökare
39 500 €
Övernattande Besökare
229 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 22 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

26 900 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 26 900 bäddnätter i Åbo (-49,8 %), av vilka 25 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 50 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (420 nights).

20 400 nights (-32,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 400 nights (-72,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 47 100 bäddnätter (-44,4 %) för inhemska besökare och 2 700 (-82,3 %) för utlänningar i Åbo, sammanlagt 49 700 (-50,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,0 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo av det totala antalet bäddnätter var 3,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,1 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

18 200 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo i genomsnitt 1,5 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,26).

450 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 450 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 95 procent.

Av lokala passagerare anlände 53,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 46,5 %.

Dessutom registrerades 540 passagerare som avreste från flygplatsen (-92,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 980 (-93,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

18 500 passagerare via färjor (januari)

Totalt anlände 18 500 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 76 procent. Antal avresande passagerare var 22 600 (-71,0 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (18 500 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (februari)

Antalet utländska besökare i februari var 1 900 (-87,1 %). Av dem var 780 på en dagstur och 1 100 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och februari var 5 000 (-83,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Åbo i februari var 268 000 euro (139 per visitor). Övernattande besökare spenderade 229 000 euro och dagbesökare 39 500 euro. Mellan januari och februari var konsumtion 727 000 euro.

Försäljning av inkvartering 746 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 746 000 euro (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,4 miljoner euro och den minskade med 4,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -12,3 % 87 € -13,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € -12,3 % 55 € -15,7 %
Revpar (Registrerade) 19 € -43,7 % 21 € -56,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

1 400 rum (-570)
2 800 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 22,6 % (-13)
Osålda rum 1 100

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku + nyckelord"

Google söker efter "turku" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,44/10 (+0,04).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444 , info(at)visitturku.fi , visitturku.fi

turku logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående