Åbo
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Åbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 78 000
52 %
ikon: finland 69 100
46 %
ikon: foreign 8 900
115 %
Topp 3:
Tyskland
1 400
78 %
Sverige
930
110 %
Italien
820
183 %
ikon: star 50 500
59 %
ikon: finland 46 000
51 %
ikon: foreign 4 400
264 %
Topp 3:
Sverige
600
185 %
Italien
480
776 %
Tyskland
410
140 %
Genomsnittliga priser:
Natt
61,50 €
8,70 €
Rum
104,10 €
14,00 €
RevPAR
67,20 €
27,80 €
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 2 300
3 %
ikon: bed 4 600
3 %
ikon: finland 31,1 mn €
51 %
ikon: foreign 1,9 mn €
264 %
Dagbesökare
226 000 €
Övernattande Besökare
1,7 mn €
ikon: temperatur 8,1 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 74 mm
6 mm

Registrerade gästnätter ökade med 52 procent

Under oktober 2021 upptecknades 78 000 registrerade gästnätter i Åbo (+51,9 %), var av 69 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 46 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 115 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 52 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 400 nights).

55 600 nights (+60,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 22 400 nights (+35,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 538 000 registrerade gästnätter (+23,8 %) för inhemska besökare och 39 000 (-1,3 %) för utländska besökare i Åbo, de vill säga sammanlagt 577 000 (+21,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+47,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+39,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,7 % och utländska gästnätter 4,4 %.

50 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 59 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,2 procent inhemska och 8,8 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åbo i genomsnitt 1,5 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,4).

3 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 3 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 50 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 93,4 % från utlandet, vilket betyder att 6,6 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 3 500 passagerare som avreste från flygplatsen (+60,4 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 6 700 (+55,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

81 900 passagerare via färjor

Totalt anlände 81 900 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnarna ökade med 195 procent. Antal avresande passagerare var 80 300 (+201,3 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (81 900 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion

Antalet utländska besökare i oktober var 12 800 (+264,2 %). Av dem var 4 400 på en dagstur och 8 400 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och oktober var 59 700 (-6,3 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Åbo i oktober var 1,9 miljoner euro (148 per visitor). Övernattande besökare spenderade 1,7 miljoner euro och dagbesökare 226 000 euro. Mellan januari och oktober var konsumtion 8,7 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 5,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 5,1 miljoner euro (+1,7 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 6,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 4,8 miljoner euro (+2,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 316 000 euro (-388 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 37,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 7,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € 15,5 % 102 € 2,3 %
Adr (Icke-Registrerade) 92 € -43,8 % 113 € 7,7 %
Revpar (Registrerade) 67 € 70,4 % 48 € -2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 16,5 % 58 € 2,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 58 € -45,2 % 67 € 12,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 300 rum (+65)
4 600 bäddar (+117)

Rumsbeläggning 64,6 % (+21)
Osålda rum 820
Bädd beläggning 54,7 % (+18)

Airbnb och Vrbo

270 inkvarteringsanläggningar (-93)
250 lägenheter (-78)
340 rum (-150)

Lägenhetsbeläggning 62,7 % (-1,7)
Osålda lägenheter 92

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 38 500 användarsessioner ägde rum på Åbo marknadsföringswebbplats under oktober. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 17,3 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 58 procent från förra årets oktober.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "turku + nyckelord"

Google söker efter "turku" efter sökregion

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,08/10 (-0,23).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Google Analytics, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444 , info(at)visitturku.fi , visitturku.fi

turku logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa