Uddevalla
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Uddevalla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 500
30 %
ikon: sweden 7 700
38 %
ikon: foreign 1 800
63 %
Topp 3:
Danmark
860
1 041 %
Norge
770
16 %
Tyskland
83
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 100
38 %
ikon: sweden 3 600
41 %
ikon: foreign 540
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
438,80 SEK
24,80 SEK
Rum
993,60 SEK
84,10 SEK
RevPAR
177,00 SEK
127,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 820
4 %
ikon: bed 1 900
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
37 %
ikon: bed 0,17
31 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 93 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 9 500 bäddnätter i Uddevalla (-29,6 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter ökade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (860 nights).

2 500 rooms (-12,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (-42,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 26 300 bäddnätter (-24,0 %) för inhemska besökare och 6 200 (+115,2 %) för utlänningar i Uddevalla, sammanlagt 32 500 (-13,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uddevalla av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

4 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uddevalla i genomsnitt 2,2 nätter (+0,12) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,2 miljoner SEK (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 14,6 miljoner SEK och den minskade med 1,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -7,8 % 990 SEK -7,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -5,3 % 450 SEK 5,3 %
Revpar (Registrerade) 177 SEK -41,9 % 220 SEK -23,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
820 rum (+30)
1 900 bäddar (+116)

Rumsbeläggning 17,8 % (-10)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 17,2 % (-7,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uddevalla + nyckelord"

Google söker efter "uddevalla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,18/10 (-0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa