Uddevalla
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Uddevalla: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 400
74 %
ikon: sweden 7 700
66 %
ikon: foreign 760
223 %
Topp 3:
Danmark
360
429 %
Norge
220
143 %
Tyskland
57
78 %
ikon: star 3 100
76 %
ikon: sweden 2 900
71 %
ikon: foreign 180
233 %
Genomsnittliga priser:
Natt
369,80 SEK
15,20 SEK
Rum
991,60 SEK
177,20 SEK
RevPAR
153,20 SEK
56,20 SEK
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 810
2 %
ikon: bed 1 900
2 %
ikon: room 15 %
86 %
ikon: bed 17 %
64 %
ikon: nederbörd 64 mm
25 mm

Registrerade gästnätter ökade med 74 procent

Under januari 2022 upptecknades 8 400 registrerade gästnätter i Uddevalla (+74,0 %), var av 7 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 66 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 220 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 74 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (360 nights).

2 200 rum (+78,0 %) bokades av fritidsresenärer och 980 rum (+158,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uddevalla av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

3 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 76 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uddevalla i genomsnitt 2,6 nätter (-0,07) och utländska besökare 4,2 nätter (-0,13).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 3,1 miljoner SEK (+1,3 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -15,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK -3,9 %
Revpar (Registrerade) 153 SEK 58,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
810 rum (+17)
1 900 bäddar (+37)

Rumsbeläggning 15,5 % (+7,2)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 17,4 % (+6,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa