Uddevalla
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Uddevalla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 200
33 %
ikon: sweden 6 700
40 %
ikon: foreign 1 500
32 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
39 %
ikon: sweden 3 600
42 %
ikon: foreign 560
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj. SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
485,50 SEK
127,00 SEK
Rum
967,60 SEK
74,20 SEK
RevPAR
210,00 SEK
143,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 790
33 %
ikon: bed 1 800
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 124 mm
68 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 8 200 bäddnätter i Uddevalla (-33,1 %), av vilka 6 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 40 procent och utländska bäddnätter ökade med 32 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets december.

2 500 rooms (+1,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (-8,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 333 000 bäddnätter (-15,3 %) för inhemska besökare och 84 100 (-8,3 %) för utlänningar i Uddevalla, sammanlagt 417 000 (-13,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uddevalla av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,5 procent inhemska och 13,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uddevalla i genomsnitt 1,9 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,0 miljoner SEK (-412 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 130,6 miljoner SEK och den ökade med 24,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -7,1 % 1 300 SEK 19,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 35,4 % 310 SEK 42,7 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -40,6 % 480 SEK -4,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
790 rum (+194)
1 800 bäddar (-75)

Rumsbeläggning 21,7 % (-12)
Osålda rum 620
Bädd beläggning 15,7 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uddevalla + nyckelord"

Google söker efter "uddevalla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,41/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa