Uddevalla
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Uddevalla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 900
14 %
ikon: sweden 18 300
20 %
ikon: foreign 4 600
19 %
Topp 3:
Norge
1 900
8 %
Danmark
760
214 %
Portugal
650
4 877 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 000
22 %
ikon: sweden 9 900
27 %
ikon: foreign 2 100
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,7 milj.
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
511,60 SEK
149,60 SEK
Rum
1 097,80 SEK
60,30 SEK
RevPAR
460,10 SEK
82,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 810
35 %
ikon: bed 1 900
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 143 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 22 900 bäddnätter i Uddevalla (-14,3 %), av vilka 18 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter ökade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 900 nights).

5 800 rooms (+19,1 %) bokades av fritidsresenärer och 4 900 rooms (+9,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 299 000 bäddnätter (-13,3 %) för inhemska besökare och 76 800 (-10,2 %) för utlänningar i Uddevalla, sammanlagt 375 000 (-12,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uddevalla av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

12 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,5 procent inhemska och 17,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uddevalla i genomsnitt 1,9 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 11,7 miljoner SEK (+2,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 109,8 miljoner SEK och den ökade med 25,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 5,8 % 1 400 SEK 25,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 41,3 %  290 SEK 49,4 % 
Revpar (Registrerade) 460 SEK -15,2 %  540 SEK 4,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+0)
810 rum (+210)
1 900 bäddar (-107)

Rumsbeläggning 41,9 % (-10)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 33,9 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,55/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa