Ulricehamn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ulricehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
31 %
ikon: sweden 3 100
35 %
ikon: foreign 320
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
34 %
ikon: sweden 1 500
38 %
ikon: foreign 150
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
495,70 SEK
3,20 SEK
Rum
1 130,90 SEK
170,60 SEK
RevPAR
293,70 SEK
108,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 196
68 %
ikon: bed 480
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,6 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 118 mm
62 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 31 procent

Under december 2019 registrerades 3 500 bäddnätter i Ulricehamn (+31,2 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 31 procent jämfört med förra årets december.

760 rooms (+78,6 %) bokades av fritidsresenärer och 760 rooms (+29,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 69 900 bäddnätter (-14,4 %) för inhemska besökare och 17 800 (+13,5 %) för utlänningar i Ulricehamn, sammanlagt 87 700 (-9,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ulricehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,7 procent inhemska och 9,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ulricehamn i genomsnitt 2,1 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,7 miljoner SEK (+399 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 35,2 miljoner SEK och den ökade med 6,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -13,1 %  1 200 SEK -11,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK -0,6 % 400 SEK 34,5 % 
Revpar (Registrerade) 290 SEK -26,9 %  490 SEK -25,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
196 rum (+79)
480 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 26,0 % (-4,9)
Osålda rum 145
Bädd beläggning 24,5 % (+4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ulricehamn + nyckelord"

Google söker efter "ulricehamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,92/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa