Ulricehamn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ulricehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
15 %
ikon: sweden 3 000
3 %
ikon: foreign 145
77 %
Topp 3:
Danmark
37
86 %
Tyskland
28
32 %
Norge
23
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
31 %
ikon: sweden 1 300
26 %
ikon: foreign 73
69 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
427,00 SEK
125,90 SEK
Rum
1 077,60 SEK
59,50 SEK
RevPAR
238,30 SEK
116,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 181
9 %
ikon: bed 430
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
37 %
ikon: bed 0,24
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,3 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 80 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 100 bäddnätter i Ulricehamn (-15,3 %), av vilka 3 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 145 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 77 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (37 nights).

500 rooms (-35,5 %) bokades av fritidsresenärer och 740 rooms (-39,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 400 bäddnätter (+2,9 %) för inhemska besökare och 780 (-74,3 %) för utlänningar i Ulricehamn, sammanlagt 10 200 (-16,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ulricehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ulricehamn i genomsnitt 2,3 nätter (+0,54) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,69).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,3 miljoner SEK (-704 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,7 miljoner SEK och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 5,8 % 1 100 SEK 5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -22,8 % 470 SEK -12,1 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK -32,8 % 290 SEK -25,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
181 rum (-17)
430 bäddar (-70)

Rumsbeläggning 22,1 % (-13)
Osålda rum 141
Bädd beläggning 23,8 % (-2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ulricehamn + nyckelord"

Google söker efter "ulricehamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,85/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa