Ulricehamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ulricehamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 300
13 %
ikon: sweden 6 500
13 %
ikon: foreign 810
17 %
Topp 3:
Norge
195
179 %
Förenta Staterna
154
431 %
Tyskland
114
46 %
ikon: star 2 800
20 %
ikon: sweden 2 400
14 %
ikon: foreign 360
76 %
Genomsnittliga priser:
Natt
457,10 SEK
79,60 SEK
Rum
1 173,20 SEK
130,00 SEK
RevPAR
806,40 SEK
218,50 SEK
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 138
0 %
ikon: bed 330
0 %
ikon: room 69 %
22 %
ikon: bed 51 %
32 %

Registrerade gästnätter ökade med 13 procent

Under september 2022 upptecknades 7 300 registrerade gästnätter i Ulricehamn (+13,2 %), var av 6 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 810 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 17 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 13 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (195 nights).

900 rum (+30,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rum (+18,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 61 500 registrerade gästnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 13 200 (+85,1 %) för utländska besökare i Ulricehamn, de vill säga sammanlagt 74 700 (+14,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ulricehamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ulricehamn i genomsnitt 2,7 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,2 nätter (-1,1).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 3,3 miljoner kronor (+899 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 24,1 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 10,2 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 12,5 % 1 200 SEK 10,0 %
Revpar (Registrerade) 810 SEK 37,2 % 640 SEK 69,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 21,1 % 320 SEK 51,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
138 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 68,7 % (+12)
Osålda rum 43
Bädd beläggning 51,0 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa