Umeå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Umeå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 31 400
42 %
ikon: sweden 29 300
38 %
ikon: foreign 2 100
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 16 100
49 %
ikon: sweden 14 900
46 %
ikon: foreign 1 200
69 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 19,8 milj. SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
631,10 SEK
30,10 SEK
Rum
922,00 SEK
30,40 SEK
RevPAR
322,00 SEK
203,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
0 %
ikon: room 2 000
2 %
ikon: bed 3 700
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,35
41 %
ikon: bed 0,27
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,9 °C
1,3 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

31 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 31 400 bäddnätter i Umeå (-42,1 %), av vilka 29 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 42 procent jämfört med förra årets mars.

10 000 rooms (-37,5 %) bokades av fritidsresenärer och 11 500 rooms (-44,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 122 000 bäddnätter (-8,1 %) för inhemska besökare och 14 800 (-23,9 %) för utlänningar i Umeå, sammanlagt 136 000 (-10,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Umeå av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

16 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,3 procent inhemska och 7,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Umeå i genomsnitt 2,0 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,14).

18 900 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 18 900 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 54 procent.

Av lokala passagerare anlände 6,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 93,3 %.

Dessutom registrerades 17 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-59,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 35 900 (-56,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 19,8 miljoner SEK (-12,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 83,1 miljoner SEK och den minskade med 11,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 3,4 % 910 SEK -1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 5,0 % 610 SEK -2,0 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK -38,8 % 460 SEK -12,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (-45)
3 700 bäddar (-52)

Rumsbeläggning 34,9 % (-24)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 27,2 % (-20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "umeå + nyckelord"

Google söker efter "umeå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,37/10 (-0,45).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa