Umeå
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Umeå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 57 100
24 %
ikon: sweden 53 800
9 %
ikon: foreign 3 300
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 29 600
31 %
ikon: sweden 27 900
16 %
ikon: foreign 1 700
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 24,7 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
433,00 SEK
61,20 SEK
Rum
827,20 SEK
116,70 SEK
RevPAR
420,20 SEK
165,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 30
0 %
ikon: room 2 000
3 %
ikon: bed 3 800
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 51 %
18 %
ikon: bed 51 %
19 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,7 °C
0,1 °C

57 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 57 100 registrerade bäddnätter i Umeå (-23,7 %), av vilka 53 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med nio procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets augusti.

17 200 rooms (-16,8 %) bokades av fritidsresenärer och 12 700 rooms (-31,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 309 000 registrerade bäddnätter (-23,0 %) för inhemska besökare och 23 900 (-77,3 %) för utlänningar i Umeå, sammanlagt 333 000 (-34,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Umeå av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

29 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Umeå i genomsnitt 1,9 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,23).

10 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 10 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 72 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 9 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-73,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 19 700 (-73,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 24,7 miljoner SEK (-12,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 167,5 miljoner SEK och den minskade med 108,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK -12,4 % 880 SEK -7,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -12,4 % 500 SEK -7,6 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK -28,2 % 370 SEK -35,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (-56)
3 800 bäddar (-92)

Rumsbeläggning 50,8 % (-11)
Osålda rum 980
Bädd beläggning 50,6 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "umeå + nyckelord"

Google söker efter "umeå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,63/10 (-1,0).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa