Umeå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2023

Umeå: Turismen i ett nötskal

ikon: star 115 000
0 %
ikon: sweden 69 400
3 %
ikon: foreign 45 700
4 %
Topp 3:
Norge
18 100
17 %
Finland
13 300
49 %
Tyskland
2 800
26 %
ikon: star 61 100
15 %
ikon: sweden 36 800
4 %
ikon: foreign 24 300
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
461,90 SEK
71,20 SEK
Rum
1 129,10 SEK
154,10 SEK
RevPAR
754,80 SEK
21,60 SEK
ikon: establishment 34
3 %
ikon: room 2 300
13 %
ikon: bed 4 600
19 %
ikon: room 67 %
11 %
ikon: bed 85 %
24 %

115 000 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2023 upptecknades 115 000 registrerade gästnätter i Umeå (-0,4 %), var av 69 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 45 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med fyra procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med mindre än en procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (18 100 nights).

31 300 rum (+5,1 %) bokades av fritidsresenärer och 15 800 rum (-4,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 370 000 registrerade gästnätter (+6,7 %) för inhemska besökare och 99 900 (-18,1 %) för utländska besökare i Umeå, de vill säga sammanlagt 470 000 (+0,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Prognos för betalade gästnätter, Umeå

I Oktober 2023 förväntas antalet gästnätter i betalad inkvartering öka med 17,0 % jämfört med föregående år.

Prognos för betalda gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (juli)

Sammanlagt 12,7 miljoner registrerade gästnätter (-3,5 %) registrerades i hela landet, var av 9,0 miljoner nätter (-7,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 3,7 miljoner nätter (+6,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Umeå av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 1,2 %.

61 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 60,2 procent inhemska och 39,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Umeå i genomsnitt 1,9 nätter (-0,14) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,59).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

26 300 flygresenärer (augusti)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 26 300 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med fyra procent.

Utav alla passagerare som anlände var 6,7 % från utlandet, vilket betyder att 93,3 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 25 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+2,1 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 51 800 (+3,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 1 400 SEK -7,1 % 1 800 SEK 7,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 730 SEK -8,2 % 820 SEK -9,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Airbnb och Vrbo

280 inkvarteringsanläggningar (+113)
210 lägenheter (+81)
500 rum (+199)

Lägenhetsbeläggning 51,0 % (-0,64)
Osålda lägenheter 103

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistikmyndigheten Scb, Swedavia, Tak Research

Visit Umeå
E-post: info@visitumea.se umea logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående