Umeå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Umeå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 55 100
1 %
ikon: sweden 47 600
2 %
ikon: foreign 7 600
16 %
Topp 3:
Finland
1 600
0 %
Förenta Staterna
1 200
55 %
Tyskland
710
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 31 500
0 %
ikon: sweden 27 400
5 %
ikon: foreign 4 100
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 37,5 milj. SEK
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
680,00 SEK
71,80 SEK
Rum
985,70 SEK
25,50 SEK
RevPAR
621,90 SEK
27,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
3 %
ikon: room 2 000
6 %
ikon: bed 3 800
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,8 °C
1,5 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

55 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 55 100 bäddnätter i Umeå (-1,1 %), av vilka 47 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (1 600 nights).

15 700 rooms (+2,1 %) bokades av fritidsresenärer och 22 300 rooms (+12,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 449 000 bäddnätter (+9,8 %) för inhemska besökare och 113 000 (+0,7 %) för utlänningar i Umeå, sammanlagt 562 000 (+7,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Umeå av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

31 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,1 procent inhemska och 12,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Umeå i genomsnitt 1,7 nätter (-0,06) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,16).

43 900 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 43 900 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med två procent.

Av lokala passagerare anlände 11,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 88,4 %.

Dessutom registrerades 44 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-4,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 88 000 (-3,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 37,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 37,5 miljoner SEK (+3,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 313,2 miljoner SEK och den ökade med 47,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 2,7 % 960 SEK 3,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 11,8 %  560 SEK 9,2 %
Revpar (Registrerade) 620 SEK 4,6 % 570 SEK 6,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 000 rum (+106)
3 800 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 63,1 % (+1,2)
Osålda rum 740
Bädd beläggning 48,9 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "umeå + nyckelord"

Google söker efter "umeå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,53/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa