Umeå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Umeå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 42 600
0 %
ikon: sweden 38 000
3 %
ikon: foreign 4 500
19 %
Topp 3:
Finland
1 000
8 %
Förenta Staterna
550
23 %
Tyskland
390
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 300
1 %
ikon: sweden 22 600
2 %
ikon: foreign 2 600
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 24,5 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
574,70 SEK
29,10 SEK
Rum
921,80 SEK
2,20 SEK
RevPAR
424,80 SEK
9,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 2 000
5 %
ikon: bed 3 800
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,0 °C
1,5 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

42 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 42 600 bäddnätter i Umeå (+0,2 %), av vilka 38 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (1 000 nights).

13 000 rooms (+5,6 %) bokades av fritidsresenärer och 13 600 rooms (+4,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 596 000 bäddnätter (+8,7 %) för inhemska besökare och 129 000 (-4,8 %) för utlänningar i Umeå, sammanlagt 725 000 (+6,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Umeå av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

25 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Umeå i genomsnitt 1,7 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,13).

75 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 75 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fem procent.

Av lokala passagerare anlände 6,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 94,0 %.

Dessutom registrerades 72 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-4,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 73 500 (-4,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 24,5 miljoner SEK (+1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 416,0 miljoner SEK och den ökade med 46,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 0,2 % 960 SEK 1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 5,3 % 570 SEK 6,2 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK -2,1 % 570 SEK 3,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 000 rum (+101)
3 800 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 46,1 % (-1,1)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 39,5 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "umeå + nyckelord"

Google söker efter "umeå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,47/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa