Övre Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övre Savonia: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 600
22 %
ikon: finland 11 200
28 %
ikon: foreign 1 400
11 %
Topp 3:
Tyskland
400
27 %
Ryssland
360
145 %
Polen
92
820 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 800
14 %
ikon: finland 6 200
14 %
ikon: foreign 600
16 %
Topp 3:
Tyskland
152
111 %
Ryssland
128
86 %
Polen
49
880 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 470 000
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
37,40 €
16,10 €
Rum
87,60 €
3,10 €
RevPAR
34,80 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
6 %
ikon: room 490
2 %
ikon: bed 1 100
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under augusti 2019 registrerades 12 600 bäddnätter i Övre Savonia (+21,9 %), av vilka 11 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (400 nights).

7 600 nights (+44,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (-1,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 69 200 bed nights (+12,8 %) för inhemska besökare och 10 000 (+28,0 %) för utlänningar i Övre Savonia, sammanlagt 79 200 (+14,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Savonia av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Savonia i genomsnitt 1,8 nätter (+0,2) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,73).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 470 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 470 000 euro (-81 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,6 miljoner euro och den minskade med 224 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 3,7 % 88 € 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 37 € -30,1 %  45 € -17,8 % 
Revpar (Registrerade) 35 € 5,3 % 35 € 1,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-1)
490 rum (-11)
1 100 bäddar (-35)

Rumsbeläggning 39,7 % (+0,6)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 29,2 % (+7,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa