Övre Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övre Savonia: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 400
8 %
ikon: finland 5 600
6 %
ikon: foreign 780
21 %
Topp 3:
Estland
179
7 %
Tyskland
99
12 %
Lettland
62
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
2 %
ikon: finland 3 400
1 %
ikon: foreign 220
20 %
Topp 3:
Estland
38
14 %
Tyskland
35
46 %
Sverige
26
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 410 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,90 €
5,20 €
Rum
91,10 €
8,80 €
RevPAR
32,40 €
0,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 370
0 %
ikon: bed 860
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 400 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 6 400 bäddnätter i Övre Savonia (-7,6 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (179 nights).

2 800 nights (-30,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 700 nights (+21,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 83 500 bäddnätter (+11,1 %) för inhemska besökare och 12 500 (+16,5 %) för utlänningar i Övre Savonia, sammanlagt 96 000 (+11,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Savonia av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Savonia i genomsnitt 1,7 nätter (-0,08) och utländska besökare 3,6 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 410 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 410 000 euro (+2 200).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,4 miljoner euro och den minskade med 279 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 10,8 %  89 € 4,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 8,8 % 46 € -15,8 % 
Revpar (Registrerade) 32 € 1,9 % 35 € 1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
370 rum (-1)
860 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 35,6 % (-3,1)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 19,6 % (-0,89)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "upper savonia + nyckelord"

Google söker efter "upper savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa