Övre Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övre Savonia: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
78 %
ikon: finland 1 200
77 %
ikon: foreign 134
84 %
Topp 3:
Estland
78
20 %
Danmark
55
206 %
Litauen
1,0
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 520
85 %
ikon: finland 500
84 %
ikon: foreign 17
94 %
Topp 3:
Estland
11
70 %
Danmark
6,0
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 76 100 €
81 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,50 €
8,40 €
Rum
89,10 €
2,90 €
RevPAR
11,10 €
18,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
18 %
ikon: room 250
33 %
ikon: bed 510
40 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,12
64 %
ikon: bed 0,08
65 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 400 bäddnätter i Övre Savonia (-78,3 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 134 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 77 procent och utländska bäddnätter minskade med 84 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 78 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (78 nights).

700 nights (-78,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 670 nights (-77,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 14 600 bäddnätter (-36,5 %) för inhemska besökare och 3 600 (-10,2 %) för utlänningar i Övre Savonia, sammanlagt 18 300 (-32,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Savonia av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

520 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 85 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,7 procent inhemska och 3,3 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Savonia i genomsnitt 2,5 nätter (+0,74) och utländska besökare 7,9 nätter (+4,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 76 100 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 76 100 euro (-327 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 1,0 miljoner euro och den minskade med 475 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € 3,3 % 86 € -2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € -13,2 % 57 € 2,1 %
Revpar (Registrerade) 11 € -62,4 % 24 € -25,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
250 rum (-119)
510 bäddar (-340)

Rumsbeläggning 12,5 % (-22)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 7,7 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "upper savonia + nyckelord"

Google söker efter "upper savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa