Övre Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övre Savonia: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 900
12 %
ikon: finland 5 400
21 %
ikon: foreign 1 500
51 %
Topp 3:
Tyskland
440
9 %
Storbritannien
270
658 %
Ryssland
168
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 700
9 %
ikon: finland 3 300
12 %
ikon: foreign 400
25 %
Topp 3:
Tyskland
93
6 %
Ryssland
64
30 %
Storbritannien
46
667 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 408 000 €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,10 €
5,90 €
Rum
84,70 €
4,80 €
RevPAR
33,80 €
5,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 360
0 %
ikon: bed 850
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
10 %
ikon: bed 0,21
19 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 900 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 6 900 bäddnätter i Övre Savonia (-11,5 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter ökade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (440 nights).

3 800 nights (-4,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (-18,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 9 200 bäddnätter (-19,3 %) för inhemska besökare och 2 600 (+37,7 %) för utlänningar i Övre Savonia, sammanlagt 11 800 (-11,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övre Savonia av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övre Savonia i genomsnitt 1,6 nätter (-0,19) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 408 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 408 000 euro (-7 200).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 733 000 euro och den ökade med 13 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 85 € -5,4 % 86 € -2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 11,1 % 62 € 14,7 %
Revpar (Registrerade) 34 € -14,8 % 29 € -11,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
360 rum (+0)
850 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 39,9 % (-4,4)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 21,4 % (-5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "upper savonia + nyckelord"

Google söker efter "upper savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa