Upplands-Bro
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Upplands-Bro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 500
11 %
ikon: sweden 7 500
12 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 500
19 %
ikon: sweden 6 500
19 %
ikon: foreign 0,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,9 milj.
41 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 584,60 SEK
340,70 SEK
Rum
1 752,30 SEK
354,00 SEK
RevPAR
841,00 SEK
198,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 490
8 %
ikon: bed 810
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under september 2019 registrerades 7 500 bäddnätter i Upplands-Bro (+11,0 %), av vilka 7 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets september.

880 rooms (+6,0 %) bokades av fritidsresenärer och 5 900 rooms (+14,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 36 100 bäddnätter (+1,5 %) för inhemska besökare och 640 (+4,2 %) för utlänningar i Upplands-Bro, sammanlagt 36 700 (+1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Upplands-Bro av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

6 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 11,9 miljoner SEK (+3,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 45,5 miljoner SEK och den ökade med 2,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 25,3 %  1 400 SEK 5,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 600 SEK 27,4 %  1 200 SEK 4,9 %
Revpar (Registrerade) 840 SEK 30,9 %  390 SEK 6,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
490 rum (+36)
810 bäddar (+34)

Rumsbeläggning 48,0 % (+2,1)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 31,6 % (+1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa