Upplands-Bro
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Upplands-Bro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
53 %
ikon: sweden 1 600
54 %
ikon: foreign 23
Topp 3:
Indien
6,0
Förenta Staterna
3,0
Kroatien
2,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
57 %
ikon: sweden 1 200
57 %
ikon: foreign 6,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,9 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 735,00 SEK
556,30 SEK
Rum
1 912,50 SEK
662,00 SEK
RevPAR
198,80 SEK
126,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 490
8 %
ikon: bed 810
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,1
60 %
ikon: bed 0,07
57 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Upplands-Bro (-53,2 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 23 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (6,0 nights).

270 rooms (+39,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-60,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 300 bäddnätter (-22,1 %) för inhemska besökare och 250 (+105,0 %) för utlänningar i Upplands-Bro, sammanlagt 8 600 (-20,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Upplands-Bro av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 57 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Upplands-Bro i genomsnitt 1,3 nätter (+0,1) och utländska besökare 3,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,9 miljoner SEK (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 10,6 miljoner SEK och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 52,9 % 1 400 SEK 9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 700 SEK 47,2 % 1 200 SEK 7,4 %
Revpar (Registrerade) 199 SEK -38,9 % 250 SEK -23,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
490 rum (+36)
810 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 10,4 % (-16)
Osålda rum 440
Bädd beläggning 6,9 % (-9,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "upplands-bro + nyckelord"

Google söker efter "upplands-bro" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa