Uppsala Län
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Uppsala Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 117 000
77 %
ikon: sweden 103 000
63 %
ikon: foreign 14 100
336 %
Topp 3:
Tyskland
1 700
152 %
Norge
1 500
888 %
Finland
1 400
873 %
ikon: star 62 900
ikon: sweden 55 600
ikon: foreign 7 200
Genomsnittliga priser:
Natt
704,00 SEK
441,60 SEK
Rum
1 322,60 SEK
558,60 SEK
RevPAR
809,50 SEK
621,50 SEK
ikon: establishment 83
32 %
ikon: room 3 300
16 %
ikon: bed 6 700
6 %
ikon: room 61 %
149 %
ikon: bed 56 %
227 %

Registrerade gästnätter ökade med 77 procent

Under maj 2022 upptecknades 117 000 registrerade gästnätter i Uppsala Län (+76,6 %), var av 103 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 14 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 63 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 340 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 77 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 700 nights).

26 100 rum bokades av fritidsresenärer och 36 400 rum av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 315 000 registrerade gästnätter (+75,4 %) för inhemska besökare och 41 800 (+230,2 %) för utländska besökare i Uppsala Län, de vill säga sammanlagt 357 000 (+85,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent

Sammanlagt 5,4 miljoner registrerade gästnätter (+64,2 %) registrerades i hela landet, var av 4,4 miljoner nätter (+46,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 993 000 nätter (+241,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,2 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,3 % och utländska gästnätter 1,4 %.

62 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 88,5 procent inhemska och 11,5 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uppsala Län i genomsnitt 1,9 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 82,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 82,6 miljoner SEK (+65,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 244,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 176,0 miljoner SEK i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 73,1 % 1 200 SEK 59,6 %
Revpar (Registrerade) 810 SEK 330,6 % 510 SEK 232,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 168,3 % 680 SEK 93,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

83 inkvarteringsanläggningar (+20)
3 300 rum (+450)
6 700 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 61,2 % (+37)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 56,0 % (+39)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa