Uppsala Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Uppsala Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 200
67 %
ikon: sweden 21 000
64 %
ikon: foreign 1 100
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,4 milj. SEK
81 %
Genomsnittliga priser:
Natt
380,90 SEK
259,30 SEK
Rum
816,00 SEK
222,00 SEK
RevPAR
107,00 SEK
355,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 59
2 %
ikon: room 2 500
14 %
ikon: bed 5 600
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
71 %
ikon: bed 0,09
71 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 200 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 22 200 bäddnätter i Uppsala Län (-67,4 %), av vilka 21 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 64 procent och utländska bäddnätter minskade med 88 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 67 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 166 000 bäddnätter (-28,8 %) för inhemska besökare och 19 000 (-41,7 %) för utlänningar i Uppsala Län, sammanlagt 185 000 (-30,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala Län av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 8,4 miljoner SEK (-35,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 114,3 miljoner SEK och den minskade med 57,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -21,4 % 980 SEK -3,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -40,5 % 620 SEK -4,4 %
Revpar (Registrerade) 107 SEK -76,9 % 330 SEK -30,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

59 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 500 rum (-420)
5 600 bäddar (-600)

Rumsbeläggning 13,1 % (-31)
Osålda rum 2 200
Bädd beläggning 9,1 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uppsala county + nyckelord"

Google söker efter "uppsala county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa