Uppsala Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Uppsala Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 72 700
4 %
ikon: sweden 63 800
3 %
ikon: foreign 8 900
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 52,6 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
723,80 SEK
31,30 SEK
Rum
1 042,00 SEK
33,00 SEK
RevPAR
566,90 SEK
20,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 60
5 %
ikon: room 3 000
2 %
ikon: bed 6 300
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under november 2019 registrerades 72 700 bäddnätter i Uppsala Län (+3,8 %), av vilka 63 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 926 000 bäddnätter (-1,5 %) för inhemska besökare och 151 000 (+11,6 %) för utlänningar i Uppsala Län, sammanlagt 1,1 miljoner (+0,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala Län av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 52,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 52,6 miljoner SEK (-267 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 537,2 miljoner SEK och den ökade med 15,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -3,1 % 1 000 SEK 0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK -4,2 % 500 SEK 2,8 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK -3,4 % 520 SEK -1,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

60 inkvarteringsanläggningar (+3)
3 000 rum (+67)
6 300 bäddar (+320)

Rumsbeläggning 54,4 % (-0,2)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 36,6 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uppsala county + nyckelord"

Google söker efter "uppsala county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa