Uppsala Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Uppsala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 148 000
2 %
ikon: sweden 125 000
0 %
ikon: foreign 22 200
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 48,9 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
331,50 SEK
17,20 SEK
Rum
948,00 SEK
7,00 SEK
RevPAR
503,60 SEK
11,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 67
6 %
ikon: room 2 900
4 %
ikon: bed 6 200
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 148 000 bäddnätter i Region Uppsala (+2,3 %), av vilka 125 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 716 000 bed nights (-2,1 %) för inhemska besökare och 114 000 (+10,1 %) för utlänningar i Region Uppsala, sammanlagt 830 000 (-0,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Uppsala av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 48,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 48,9 miljoner SEK (+3,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 359,3 miljoner SEK och den ökade med 12,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -0,7 % 980 SEK 1,0 %
Revpar (Registrerade) 500 SEK 2,4 % 480 SEK -1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 5,5 % 430 SEK 4,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

67 inkvarteringsanläggningar (+4)
2 900 rum (+117)
6 200 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 53,1 % (+1,6)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 42,7 % (+1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa