Uppsala Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Uppsala Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 193 000
26 %
ikon: sweden 183 000
22 %
ikon: foreign 9 400
187 %
Genomsnittliga priser:
Natt
169,40 SEK
44,50 SEK
Rum
767,00 SEK
14,00 SEK
RevPAR
371,70 SEK
102,70 SEK
ikon: establishment 61
7 %
ikon: room 2 400
16 %
ikon: bed 5 700
16 %
ikon: room 48 %
36 %
ikon: bed 45 %
27 %

Registrerade gästnätter ökade med 26 procent

Under juli 2021 upptecknades 193 000 registrerade gästnätter i Uppsala Län (+25,8 %), var av 183 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 9 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 22 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 187 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 26 procent i jämförelse med juli förra året.

Mellan januari och juli upptecknades 455 000 registrerade gästnätter (+2,4 %) för inhemska besökare och 24 100 (-4,2 %) för utländska besökare i Uppsala Län, de vill säga sammanlagt 479 000 (+2,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,7 % och utländska gästnätter 0,6 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 32,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 32,6 miljoner SEK (+13,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 122,4 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 35,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK 1,9 % 740 SEK -18,3 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK 38,2 % 194 SEK -29,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 169 SEK 35,6 % 260 SEK -24,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

61 inkvarteringsanläggningar (+4)
2 400 rum (+340)
5 700 bäddar (+780)

Rumsbeläggning 48,5 % (+13)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 44,6 % (+9,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa