Uppsala Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Uppsala Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 68 700
2 %
ikon: sweden 60 900
3 %
ikon: foreign 7 700
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 43,5 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
632,90 SEK
4,10 SEK
Rum
997,00 SEK
3,00 SEK
RevPAR
482,20 SEK
18,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 59
4 %
ikon: room 2 800
1 %
ikon: bed 5 900
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,48
4 %
ikon: bed 0,35
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under januari 2020 registrerades 68 700 bäddnätter i Uppsala Län (+2,0 %), av vilka 60 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala Län av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 43,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 43,5 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 0,6 %
Revpar (Registrerade) 480 SEK 4,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

59 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 800 rum (-29)
5 900 bäddar (+27)

Rumsbeläggning 48,4 % (+1,7)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 34,6 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uppsala county + nyckelord"

Google söker efter "uppsala county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa