Uppsala
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Uppsala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 800
51 %
ikon: sweden 21 700
49 %
ikon: foreign 3 100
61 %
Topp 3:
Tyskland
660
52 %
Storbritannien
390
49 %
Finland
188
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 900
54 %
ikon: sweden 12 200
53 %
ikon: foreign 1 800
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 19,9 milj. SEK
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
802,90 SEK
47,80 SEK
Rum
1 109,70 SEK
27,40 SEK
RevPAR
350,50 SEK
287,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
0 %
ikon: room 2 000
0 %
ikon: bed 3 900
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
46 %
ikon: bed 0,22
50 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,3 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 21 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

24 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 24 800 bäddnätter i Uppsala (-51,3 %), av vilka 21 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (660 nights).

8 200 rooms (-44,6 %) bokades av fritidsresenärer och 9 700 rooms (-53,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 102 000 bäddnätter (-12,0 %) för inhemska besökare och 16 700 (-21,6 %) för utlänningar i Uppsala, sammanlagt 118 000 (-13,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

13 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,3 procent inhemska och 12,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uppsala i genomsnitt 1,8 nätter (+0,12) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 19,9 miljoner SEK (-18,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 81,5 miljoner SEK och den minskade med 15,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 2,5 % 1 000 SEK -1,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK 6,3 % 690 SEK -3,1 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK -45,1 % 470 SEK -15,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (-4)
3 900 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 31,6 % (-27)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 21,8 % (-22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uppsala + nyckelord"

Google söker efter "uppsala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,2/10 (-0,26).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa