Uppsala
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Uppsala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 55 900
3 %
ikon: sweden 43 500
7 %
ikon: foreign 12 400
16 %
Topp 3:
Tyskland
2 000
8 %
Storbritannien
1 200
29 %
Förenta Staterna
820
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 32 000
3 %
ikon: sweden 26 100
7 %
ikon: foreign 5 900
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 43,9 milj.
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
785,70 SEK
21,70 SEK
Rum
1 119,20 SEK
116,30 SEK
RevPAR
761,20 SEK
76,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
0 %
ikon: room 2 000
13 %
ikon: bed 3 900
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,2 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 45 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

55 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 55 900 bäddnätter i Uppsala (-3,0 %), av vilka 43 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 000 nights).

19 600 rooms (+34,4 %) bokades av fritidsresenärer och 19 600 rooms (-6,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 417 000 bäddnätter (-1,4 %) för inhemska besökare och 102 000 (+7,2 %) för utlänningar i Uppsala, sammanlagt 518 000 (+0,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

32 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,4 procent inhemska och 18,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uppsala i genomsnitt 1,7 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 43,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 43,9 miljoner SEK (-123 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 322,7 miljoner SEK och den ökade med 11,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -9,4 % 1 000 SEK -6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 790 SEK 2,8 % 620 SEK 3,7 %
Revpar (Registrerade) 760 SEK -9,1 % 610 SEK -10,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (+230)
3 900 bäddar (+73)

Rumsbeläggning 68,0 % (+0,25)
Osålda rum 630
Bädd beläggning 48,6 % (-2,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa