Uppsala
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Uppsala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 41 100
0 %
ikon: sweden 35 100
1 %
ikon: foreign 6 000
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 600
1 %
ikon: sweden 21 600
1 %
ikon: foreign 4 000
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 25,8 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
627,60 SEK
1,50 SEK
Rum
979,00 SEK
92,40 SEK
RevPAR
444,80 SEK
62,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
0 %
ikon: room 2 000
13 %
ikon: bed 3 900
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,6 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 81 mm
40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

41 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 41 100 bäddnätter i Uppsala (+0,4 %), av vilka 35 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

14 000 rooms (+18,0 %) bokades av fritidsresenärer och 12 300 rooms (+2,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 541 000 bäddnätter (-1,2 %) för inhemska besökare och 125 000 (+5,8 %) för utlänningar i Uppsala, sammanlagt 667 000 (+0,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppsala av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

25 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,4 procent inhemska och 15,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uppsala i genomsnitt 1,6 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 25,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 25,8 miljoner SEK (+159 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 433,8 miljoner SEK och den ökade med 9,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -8,6 % 1 100 SEK -6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 0,2 % 650 SEK 2,2 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK -12,4 %  620 SEK -11,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (+230)
3 900 bäddar (+73)

Rumsbeläggning 45,4 % (-1,9)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 35,5 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uppsala + nyckelord"

Google söker efter "uppsala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,32/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa