Uppvidinge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Uppvidinge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 890
3 %
ikon: sweden 790
6 %
ikon: foreign 99
27 %
Topp 3:
Tyskland
37
95 %
Danmark
16
60 %
Förenta Staterna
12
33 %
ikon: star 570
3 %
ikon: sweden 520
1 %
ikon: foreign 55
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
654,90 SEK
94,80 SEK
Rum
1 075,40 SEK
162,30 SEK
RevPAR
586,40 SEK
95,10 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 40
0 %
ikon: bed 83
0 %
ikon: room 55 %
1 %
ikon: bed 44 %
0 %

890 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 890 registrerade gästnätter i Uppvidinge (-3,4 %), var av 790 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 99 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 27 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med tre procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (37 nights).

230 rum (-1,7 %) bokades av fritidsresenärer och 310 rum (-5,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uppvidinge av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

570 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,4 procent inhemska och 9,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uppvidinge i genomsnitt 1,5 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,03).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 583 000 kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 583 000 kronor (+67 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 17,8 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 16,9 % SEK
Revpar (Registrerade) 590 SEK 19,3 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
40 rum (+0)
83 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 54,5 % (+0,72)
Osålda rum 18
Bädd beläggning 44,4 % (+0,09)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa