Uppvidinge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Uppvidinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 2 900
ikon: sweden 1 400
ikon: foreign 1 500
Topp 3:
Tyskland
1 000
Nederländerna
220
Danmark
106
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 1 500
ikon: sweden 700
ikon: foreign 790
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 616 000
Genomsnittliga priser:
Natt
212,80 SEK
Rum
993,50 SEK
RevPAR
441,60 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter (augusti)

Under augusti 2019 registrerades 2 900 bäddnätter i Uppvidinge, av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 000 nights).

380 rooms bokades av fritidsresenärer och 240 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 500 turister som ankommit till inkvartering (augusti)

Av alla ankomster var 46,9 procent inhemska och 53,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uppvidinge i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 616 000 SEK (augusti)

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 616 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 440 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa