Utsjoki
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Utsjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 1 900
106 %
ikon: finland 1 700
98 %
ikon: foreign 125
346 %
Topp 3:
Norge
32
28 %
Italien
17
Belgien
14
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 470
23 %
ikon: finland 420
14 %
ikon: foreign 45
462 %
Topp 3:
Norge
21
200 %
Italien
4,0
Polen
4,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 93 900 €
200 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,50 €
15,90 €
Rum
100,80 €
7,50 €
RevPAR
30,20 €
17,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 89
14 %
ikon: bed 240
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober)
ikon: room 30 %
119 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,9 °C
6,1 °C
ikon: nederbörd 34 mm
18 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 106 procent (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 1 900 registrerade bäddnätter i Utsjoki (+105,6 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 125 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 98 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 350 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 106 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Norge (32 nights).

360 nights (-28,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (+277,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 29 200 registrerade bäddnätter (+16,7 %) för inhemska besökare och 1 400 (-58,1 %) för utlänningar i Utsjoki, sammanlagt 30 600 (+8,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Utsjoki av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

470 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 90,3 procent inhemska och 9,7 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Utsjoki i genomsnitt 4,1 nätter (+1,8) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,72).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 93 900 euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 93 900 euro (+62 600).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 1,1 miljoner euro och den ökade med 129 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 8,0 % 96 € -5,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € 46,1 % 37 € 4,3 %
Revpar (Registrerade) 30 € 136,5 % 33 € -1,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
89 rum (+11)
240 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 30,0 % (+16)
Osålda rum 62

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "utsjoki + nyckelord"

Google söker efter "utsjoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,71/10 (-0,15).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

utsjoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående