Utsjoki
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Utsjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 540
64 %
ikon: finland 530
1 %
ikon: foreign 12
99 %
Topp 3:
Lettland
11
Litauen
1,0
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 174
71 %
ikon: finland 165
51 %
ikon: foreign 9,0
97 %
Topp 3:
Lettland
8,0
Litauen
1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 27 100 €
61 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,90 €
3,60 €
Rum
95,50 €
20,10 €
RevPAR
7,80 €
14,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 82
2 %
ikon: bed 220
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,08
72 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,7 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 18 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

540 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 540 bäddnätter i Utsjoki (-63,7 %), av vilka 530 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 99 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 64 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (11 nights).

144 nights (-88,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 400 nights (+48,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 1 100 bäddnätter (+47,8 %) för inhemska besökare och 19 (-99,0 %) för utlänningar i Utsjoki, sammanlagt 1 100 (-57,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Utsjoki av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

174 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 71 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Utsjoki i genomsnitt 3,2 nätter (+1,6) och utländska besökare 1,3 nätter (-2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 27 100 euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 27 100 euro (-42 300).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 49 600 euro och den minskade med 88 900 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 26,7 % 96 € 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € 7,7 % 43 € -15,1 %
Revpar (Registrerade) 7,8 € -64,3 % 6,9 € -70,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
82 rum (+2)
220 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 8,2 % (-21)
Osålda rum 75

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "utsjoki + nyckelord"

Google söker efter "utsjoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2020)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 9,07/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

utsjoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående