Utsjoki
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Utsjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 700
17 %
ikon: finland 4 300
44 %
ikon: foreign 370
63 %
Topp 3:
Norge
127
62 %
Tyskland
103
48 %
Estland
79
365 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
35 %
ikon: finland 3 300
72 %
ikon: foreign 250
65 %
Topp 3:
Norge
82
49 %
Tyskland
63
62 %
Estland
43
153 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 164 000
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,90 €
0,60 €
Rum
106,40 €
3,40 €
RevPAR
43,80 €
10,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 143
13 %
ikon: bed 430
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,7 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 62 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 17 procent

Under augusti 2020 registrerades 4 700 bäddnätter i Utsjoki (+17,2 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 370 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 17 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (127 nights).

4 500 nights (+27,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 210 nights (-55,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 20 700 bed nights (+56,1 %) för inhemska besökare och 3 200 (-43,0 %) för utlänningar i Utsjoki, sammanlagt 23 900 (+26,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Utsjoki av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,0 procent inhemska och 7,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Utsjoki i genomsnitt 1,3 nätter (-0,26) och utländska besökare 1,5 nätter (+0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 164 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 164 000 euro (+21 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 849 000 euro och den ökade med 96 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 106 € -3,1 % 101 € -6,0 %
Revpar (Registrerade) 44 € 33,1 %  34 € -4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 35 € -1,8 % 36 € -11,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
143 rum (-21)
430 bäddar (-53)

Rumsbeläggning 41,2 % (+11)
Osålda rum 84

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,67/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

utsjoki logo

Navigera

föregående