Utsjoki
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Utsjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
5 %
ikon: finland 990
123 %
ikon: foreign 300
67 %
Topp 3:
Nederländerna
115
30 %
Tyskland
57
67 %
Belgien
42
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 410
27 %
ikon: finland 340
6 %
ikon: foreign 75
70 %
Topp 3:
Nederländerna
20
38 %
Tyskland
13
55 %
Norge
13
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 45 500 €
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,30 €
12,30 €
Rum
76,30 €
4,30 €
RevPAR
14,60 €
21,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
33 %
ikon: room 77
60 %
ikon: bed 200
47 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
62 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,7 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 38 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Utsjoki (-4,7 %), av vilka 990 nätter nyttjades av inhemska besökare och 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 123 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (115 nights).

740 nights (-40,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 550 nights (+398,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 800 bäddnätter (+67,8 %) för inhemska besökare och 2 300 (-9,6 %) för utlänningar i Utsjoki, sammanlagt 4 000 (+13,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Utsjoki av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

410 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,8 procent inhemska och 18,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Utsjoki i genomsnitt 2,9 nätter (+1,6) och utländska besökare 4,0 nätter (+0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 45 500 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 45 500 euro (-18 900).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 184 000 euro och den minskade med 33 200 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 76 € 6,0 % 85 € -25,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 35 € -25,9 % 46 € -25,2 %
Revpar (Registrerade) 15 € -59,3 % 20 € -59,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
77 rum (+29)
200 bäddar (+66)

Rumsbeläggning 19,1 % (-31)
Osålda rum 62

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "utsjoki + nyckelord"

Google söker efter "utsjoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (januari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 9,97/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

utsjoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa