Utsjoki
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Utsjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 510
12 %
ikon: finland 500
15 %
ikon: foreign 13
91 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 176
50 %
ikon: finland 170
34 %
ikon: foreign 6,0
94 %
Topp 3:
Estland
6,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 18 300 €
59 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,70 €
40,70 €
Rum
98,80 €
27,80 €
RevPAR
7,50 €
12,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 78
1 %
ikon: bed 210
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,08
52 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,8 °C
9,4 °C
ikon: nederbörd 16 mm
1 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

510 registrerade bäddnätter

Under november 2020 registrerades 510 bäddnätter i Utsjoki (-12,3 %), av vilka 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (12 nights).

167 nights (-29,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 350 nights (-0,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 25 600 bäddnätter (+54,7 %) för inhemska besökare och 3 300 (-47,0 %) för utlänningar i Utsjoki, sammanlagt 28 900 (+27,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 816 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 300 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Utsjoki av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

176 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Utsjoki i genomsnitt 2,9 nätter (+1,2) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18 300 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 18 300 euro (-26 400). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 18 300 euro (-26 400) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var euro.

Registrerade Försäljningen för januari-november var 1,0 miljoner euro och den ökade med 97 400 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € -22,0 % 102 € -6,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € -53,3 % 36 € -13,0 %
Revpar (Registrerade) 7,5 € -62,5 % 32 € -2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
78 rum (+1)
210 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 7,6 % (-8,2)
Osålda rum 72

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "utsjoki + nyckelord"

Google söker efter "utsjoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 9,07/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

utsjoki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa