Nyland
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Nyland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 427 000
1 %
ikon: finland 280 000
8 %
ikon: foreign 146 000
18 %
ikon: star 257 000
2 %
ikon: finland 180 000
6 %
ikon: foreign 77 100
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,60 €
5,50 €
Rum
110,60 €
6,50 €
RevPAR
49,50 €
0,70 €
ikon: establishment 171
4 %
ikon: room 20 300
3 %
ikon: bed 40 500
3 %
ikon: room 45 %
4 %
ikon: bed 35 %
5 %

427 000 registrerade gästnätter (april)

Under april 2023 upptecknades 427 000 registrerade gästnätter i Nyland (-0,6 %), var av 280 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 146 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 18 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med en procent i jämförelse med april förra året.

219 000 nights (-0,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 207 000 nights (-0,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 1,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,2 %) för inhemska besökare och 598 000 (+57,2 %) för utländska besökare i Nyland, de vill säga sammanlagt 1,7 miljoner (+34,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 27,8 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyland av det totala antalet registrerade gästnätter var 27,8 % (+0,9 procentandelar), av inhemska gästnätter 22,1 % och utländska gästnätter 56,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

257 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 70,0 procent inhemska och 30,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyland i genomsnitt 1,6 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,18).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

797 000 flygresenärer (april, Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 797 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 32 procent. 189 000 resenärer mellanlandade (+51,6 %) och 608 000 var lokala passengers (+26,4 %).

Utav alla passagerare som anlände var 88,7 % från utlandet, vilket betyder att 11,3 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 84,6 %.

Dessutom registrerades 416 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+16,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1,2 miljoner (+26,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

269 000 passagerare via färjor (mars, Helsingfors)

Totalt anlände 269 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnarna ökade med 27 procent. Antal avresande passagerare var 280 000 (+34,6 %). De flesta ankomsterna var från Estland (213 000 arrivals).

Ankomster (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 34,3 miljoner euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 34,3 miljoner euro (+2,7 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 11,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 30,6 miljoner euro (+2,2 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 3,8 miljoner euro (+516 000).

Totalt försäljningen för januari-april var 137,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 46,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 118 € 3,3 % 118 € 8,6 %
Adr (Registrerade) 111 € 6,2 % 111 € 10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 8,3 % 74 € 13,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 63 € -10,3 % 60 € 1,5 %
Revpar (Registrerade) 49 € 1,5 % 51 € 39,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

171 inkvarteringsanläggningar (+6)
20 300 rum (+600)
40 500 bäddar (+1 200)

Rumsbeläggning 44,7 % (-2,1)
Osålda rum 11 200
Bädd beläggning 34,8 % (-1,8)

Airbnb och Vrbo

3 800 inkvarteringsanläggningar (+970)
3 200 lägenheter (+890)
5 300 rum (+1 500)

Lägenhetsbeläggning 53,5 % (-8,5)
Osålda lägenheter 1 500

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Uudenmaan liitto
e-mail: toimisto at uudenmaanliitto.fi
puh/tel +358 9 4767 411
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

uusimaa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående