Nyland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Nyland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 136 000
72 %
ikon: finland 112 000
59 %
ikon: foreign 24 000
89 %
Topp 3:
Estland
5 600
27 %
Tyskland
1 800
86 %
Förenta Staterna
1 500
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 70 200
76 %
ikon: finland 59 800
66 %
ikon: foreign 10 400
91 %
Topp 3:
Estland
1 500
62 %
Tyskland
1 100
84 %
Förenta Staterna
760
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,1 milj. €
79 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,10 €
17,60 €
Rum
77,90 €
29,00 €
RevPAR
17,10 €
46,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 138
16 %
ikon: room 14 600
18 %
ikon: bed 29 600
18 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
63 %
ikon: bed 0,16
65 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,4 °C
6,2 °C
ikon: nederbörd 71 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

136 000 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 136 000 bäddnätter i Nyland (-72,3 %), av vilka 112 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 24 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 59 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 72 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (5 600 nights).

66 300 nights (-72,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 69 800 nights (-72,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 20,0 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyland av det totala antalet bäddnätter var 20,0 % (-9,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 17,8 % och utländska bäddnätter 46,1 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

70 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 76 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,2 procent inhemska och 14,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyland i genomsnitt 1,9 nätter (+0,34) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,48).

67 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 67 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 92 procent. 11 900 resenärer mellanlandade (-96,4 %) och 55 100 var lokala passengers (-88,5 %).

Av lokala passagerare anlände 60,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 39,1 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 82,9 %.

Dessutom registrerades 51 800 passagerare som avreste från flygplatsen (-88,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 119 000 (-90,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

84 900 passagerare via färjor (december 2020, Helsingfors)

Totalt anlände 84 900 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 81 procent. Antal avresande passagerare var 116 000 (-75,0 %). De flesta ankomsterna var från Estland (82 300 arrivals).

Ankomster (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,6 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 8,6 miljoner euro (-29,0 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 7,1 miljoner euro (-27,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,5 miljoner euro (-2,2 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 102 € -0,1 %
Adr (Registrerade) 78 € -27,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -25,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 46 € -17,7 %
Revpar (Registrerade) 17 € -73,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

138 inkvarteringsanläggningar (-26)
14 600 rum (-3 300)
29 600 bäddar (-6 400)

Rumsbeläggning 22,0 % (-38)
Osålda rum 11 400
Bädd beläggning 15,9 % (-29)

Airbnb och Vrbo

2 900 inkvarteringsanläggningar (-1 300)
2 400 lägenheter (-1 000)
4 000 rum (-1 700)

Lägenhetsbeläggning 45,3 % (-9,3)
Osålda lägenheter 1 300

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uusimaa + nyckelord"

Google söker efter "uusimaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående