Nyland
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Nyland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 447 000
46 %
ikon: finland 326 000
34 %
ikon: foreign 121 000
91 %
Topp 3:
Tyskland
21 500
55 %
Estland
10 600
11 %
Sverige
8 500
315 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 246 000
48 %
ikon: finland 191 000
39 %
ikon: foreign 54 900
91 %
Topp 3:
Tyskland
10 100
57 %
Sverige
4 400
319 %
Förenta Staterna
4 000
144 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 23,9 milj. €
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,50 €
0,40 €
Rum
91,10 €
1,90 €
RevPAR
41,10 €
6,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 165
8 %
ikon: room 18 600
18 %
ikon: bed 37 000
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 45 %
15 %
ikon: bed 38 %
22 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,3 °C
3,1 °C
ikon: nederbörd 42 mm
34 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 46 procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 447 000 registrerade bäddnätter i Nyland (+45,9 %), av vilka 326 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 121 000 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 34 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 46 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (21 500 nights).

279 000 nights (+60,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 168 000 nights (+27,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+13,6 %) för inhemska besökare och 376 000 (-39,1 %) för utlänningar i Nyland, sammanlagt 2,0 miljoner (-2,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 21,7 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyland av det totala antalet registrerade bäddnätter var 21,7 % (+3,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 18,2 % och utländska bäddnätter 45,9 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

246 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 77,7 procent inhemska och 22,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,01).

228 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 228 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 195 procent. 40 800 resenärer mellanlandade (+135,0 %) och 188 000 var lokala passengers (+212,1 %).

Av lokala passagerare anlände 80,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 19,4 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 81,9 %.

Dessutom registrerades 207 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+213,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 436 000 (+203,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

236 000 passagerare via färjor (augusti, Helsingfors)

Totalt anlände 236 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 25 procent. Antal avresande passagerare var 224 000 (-23,3 %). De flesta ankomsterna var från Estland (199 000 arrivals).

Ankomster (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 121 € -0,6 % 129 € 9,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 76 € 23,2 % 75 € 15,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

2 600 inkvarteringsanläggningar (-650)
2 200 lägenheter (-550)
3 700 rum (-930)

Lägenhetsbeläggning 63,4 % (+12)
Osålda lägenheter 810

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "uusimaa + nyckelord"

Google söker efter "uusimaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Uudenmaan liitto
e-mail: toimisto at uudenmaanliitto.fi
puh/tel +358 9 4767 411
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

uusimaa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående