Nyland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nyland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 560 000
9 %
ikon: finland 338 000
10 %
ikon: foreign 222 000
7 %
Topp 3:
Ryssland
22 000
5 %
Sverige
16 600
1 %
Tyskland
16 500
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 342 000
8 %
ikon: finland 223 000
9 %
ikon: foreign 119 000
5 %
Topp 3:
Ryssland
13 700
11 %
Sverige
11 100
1 %
Kina
8 900
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 48,7 milj. €
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
87,10 €
6,70 €
Rum
125,70 €
12,00 €
RevPAR
89,40 €
7,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 168
3 %
ikon: room 18 300
8 %
ikon: bed 36 600
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 87 mm
64 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under november 2019 registrerades 560 000 bäddnätter i Nyland (+8,5 %), av vilka 338 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 222 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (22 000 nights).

242 000 nights (+9,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 317 000 nights (+7,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 3,6 miljoner bäddnätter (+10,0 %) för inhemska besökare och 3,0 miljoner (+5,1 %) för utlänningar i Nyland, sammanlagt 6,5 miljoner (+7,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 35,7 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyland av det totala antalet bäddnätter var 35,7 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 30,5 % och utländska bäddnätter 48,6 %.

342 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 65,2 procent inhemska och 34,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyland i genomsnitt 1,5 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 48,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 48,7 miljoner euro (+7,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 481,8 miljoner euro och den ökade med 60,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 126 € 10,5 %  116 € 7,9 %
Revpar (Registrerade) 89 € 8,8 % 79 € 7,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 87 € 8,4 % 74 € 6,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

168 inkvarteringsanläggningar (+5)
18 300 rum (+1 400)
36 600 bäddar (+2 800)

Rumsbeläggning 71,1 % (-1,1)
Osålda rum 5 300
Bädd beläggning 50,8 % (+0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uusimaa + nyckelord"

Google söker efter "uusimaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa