Nyland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Nyland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (mars)
ikon: star 377 000
243 %
ikon: finland 262 000
196 %
ikon: foreign 114 000
446 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 222 000
364 %
ikon: finland 163 000
306 %
ikon: foreign 58 800
670 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 25,5 mn €
331 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,80 €
13,70 €
Rum
102,10 €
26,60 €
RevPAR
43,30 €
28,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 165
20 %
ikon: room 19 300
27 %
ikon: bed 38 400
25 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 42 %
114 %
ikon: bed 32 %
140 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 45 mm
14 mm

Registrerade gästnätter ökade med 240 procent (mars)

Under mars 2022 upptecknades 377 000 registrerade gästnätter i Nyland (+243,4 %), var av 262 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 114 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 196 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 450 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 240 procent i jämförelse med mars förra året.

183 000 nights (+332,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 194 000 nights (+187,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 572 000 registrerade gästnätter (+74,9 %) för inhemska besökare och 259 000 (+286,6 %) för utländska besökare i Nyland, de vill säga sammanlagt 831 000 (+110,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 21,3 procent (mars)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+105,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+699,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyland av det totala antalet registrerade gästnätter var 21,3 % (+8,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 18,8 % och utländska gästnätter 30,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

222 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 360 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 73,5 procent inhemska och 26,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyland i genomsnitt 1,6 nätter (-0,6) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,8).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

480 000 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 480 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 720 procent. 125 000 resenärer mellanlandade (+868,2 %) och 355 000 var lokala passengers (+677,7 %).

Utav alla passagerare som anlände var 86,1 % från utlandet, vilket betyder att 13,9 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 83,3 %.

Dessutom registrerades 356 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+755,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 837 000 (+734,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

212 000 passagerare via färjor (mars, Helsingfors)

Totalt anlände 212 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnarna ökade med 310 procent. Antal avresande passagerare var 208 000 (+290,7 %). De flesta ankomsterna var från Estland (173 000 arrivals).

Ankomster (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 114 € -20,2 % 110 € -17,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 71 € -7,0 % 60 € -11,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

2 800 inkvarteringsanläggningar (-88)
2 300 lägenheter (-135)
3 900 rum (-220)

Lägenhetsbeläggning 61,9 % (+9,0)
Osålda lägenheter 890

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Uudenmaan liitto
e-mail: toimisto at uudenmaanliitto.fi
puh/tel +358 9 4767 411
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

uusimaa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående