Nyland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Nyland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 110 000
51 %
ikon: finland 88 900
37 %
ikon: foreign 20 700
74 %
Topp 3:
Estland
4 200
9 %
Tyskland
1 500
77 %
Sverige
950
80 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 48 800
59 %
ikon: finland 41 200
46 %
ikon: foreign 7 600
82 %
Topp 3:
Estland
790
59 %
Tyskland
730
79 %
Sverige
580
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 5,9 milj. €
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,90 €
18,10 €
Rum
76,10 €
29,10 €
RevPAR
15,10 €
22,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 137
15 %
ikon: room 14 900
16 %
ikon: bed 30 200
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,2
44 %
ikon: bed 0,13
46 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,3 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 31 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

110 000 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 110 000 bäddnätter i Nyland (-50,7 %), av vilka 88 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 20 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (4 200 nights).

41 700 nights (-54,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 67 800 nights (-47,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 328 000 bäddnätter (-53,6 %) för inhemska besökare och 66 700 (-85,9 %) för utlänningar i Nyland, sammanlagt 394 000 (-66,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 12,7 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyland av det totala antalet bäddnätter var 12,7 % (-9,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 10,9 % och utländska bäddnätter 43,6 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

48 800 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 59 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,4 procent inhemska och 15,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyland i genomsnitt 2,2 nätter (+0,33) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,78).

58 500 flygresenärer (Helsingfors)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 58 500 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 360 procent. 12 900 resenärer mellanlandade (+269,9 %) och 45 600 var lokala passengers (+388,7 %).

Av lokala passagerare anlände 58,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 41,9 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 89,8 %.

Dessutom registrerades 41 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+742,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 100 000 (+463,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Helsingfors)

Ankommande passagerare från (Helsingfors)

Passagerare på transfers från (Helsingfors)

Avresande passagerare från (Helsingfors)

48 700 passagerare via färjor (februari, Helsingfors)

Totalt anlände 48 700 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 87 procent. Antal avresande passagerare var 55 200 (-85,4 %). De flesta ankomsterna var från Estland (46 800 arrivals).

Ankomster (Helsingfors)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,0 miljoner euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 9,0 miljoner euro (-9,5 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 34,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 5,9 miljoner euro (-10,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 3,1 miljoner euro (+569 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 27,6 miljoner euro och den minskade med 64,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 145 € 60,6 % 128 € 32,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 77 € 70,3 % 64 € 22,2 %
Adr (Registrerade) 76 € -27,7 % 79 € -25,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -25,2 % 53 € -23,6 %
Revpar (Registrerade) 15 € -59,4 % 17 € -68,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

137 inkvarteringsanläggningar (-25)
14 900 rum (-2 900)
30 200 bäddar (-5 500)

Rumsbeläggning 19,8 % (-16)
Osålda rum 11 900
Bädd beläggning 13,5 % (-12)

Airbnb och Vrbo

2 900 inkvarteringsanläggningar (-870)
2 500 lägenheter (-720)
4 100 rum (-1 000)

Lägenhetsbeläggning 52,3 % (+2,3)
Osålda lägenheter 1 200

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "uusimaa + nyckelord"

Google söker efter "uusimaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Uudenmaan liitto
e-mail: toimisto at uudenmaanliitto.fi
puh/tel +358 9 4767 411
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

uusimaa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående