Nyland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nyland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 772 000
7 %
ikon: finland 362 000
8 %
ikon: foreign 410 000
7 %
Topp 3:
Kina
37 600
19 %
Tyskland
36 200
9 %
Ryssland
32 100
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 426 000
7 %
ikon: finland 215 000
8 %
ikon: foreign 211 000
5 %
Topp 3:
Kina
26 100
22 %
Tyskland
17 600
6 %
Ryssland
17 600
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 51,8 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,10 €
0,80 €
Rum
114,70 €
3,80 €
RevPAR
87,50 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 176
0 %
ikon: room 19 000
7 %
ikon: bed 37 800
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,9 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 68 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under augusti 2019 registrerades 772 000 bäddnätter i Nyland (+7,1 %), av vilka 362 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 410 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (37 600 nights).

449 000 nights (+14,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 324 000 nights (-2,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 2,6 miljoner bed nights (+10,8 %) för inhemska besökare och 2,2 miljoner (+2,9 %) för utlänningar i Nyland, sammanlagt 4,8 miljoner (+7,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 32,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyland av det totala antalet bäddnätter var 32,0 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 22,3 % och utländska bäddnätter 52,2 %.

426 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 50,5 procent inhemska och 49,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 51,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 51,8 miljoner euro (+4,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 325,7 miljoner euro och den ökade med 28,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 115 € 3,5 % 111 € 4,7 %
Revpar (Registrerade) 88 € 2,1 % 74 € 2,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 1,2 % 69 € 2,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

176 inkvarteringsanläggningar (+0)
19 000 rum (+1 200)
37 800 bäddar (+2 300)

Rumsbeläggning 76,3 % (-1,0)
Osålda rum 4 500
Bädd beläggning 63,7 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa