Vasa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vasa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 100
14 %
ikon: finland 17 100
13 %
ikon: foreign 4 000
20 %
Topp 3:
Sverige
970
7 %
Tyskland
300
7 %
Norge
260
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 200
9 %
ikon: finland 11 300
9 %
ikon: foreign 1 900
9 %
Topp 3:
Sverige
570
7 %
Danmark
139
117 %
Tyskland
133
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. €
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,40 €
2,70 €
Rum
95,40 €
1,50 €
RevPAR
39,60 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 1 200
8 %
ikon: bed 2 300
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,42
3 %
ikon: bed 0,29
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,6 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 59 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under februari 2020 registrerades 21 100 bäddnätter i Vasa-Regionen (+14,1 %), av vilka 17 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (970 nights).

9 500 nights (+31,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 600 nights (+3,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 31 700 bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 7 200 (+11,8 %) för utlänningar i Vasa-Regionen, sammanlagt 38 900 (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

13 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,3 procent inhemska och 14,7 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 1,4 miljoner euro (+118 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 2,6 miljoner euro och den ökade med 116 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 1,6 % 95 € 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € -4,0 % 66 € -0,3 %
Revpar (Registrerade) 40 € -2,0 % 36 € -5,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+82)
2 300 bäddar (+154)

Rumsbeläggning 41,5 % (-1,5)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 28,6 % (+0,22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaasa region + nyckelord"

Google söker efter "vaasa region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa