Vasa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2023

Vasa-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 42 400
3 %
ikon: finland 33 400
4 %
ikon: foreign 9 000
0 %
ikon: star 22 100
5 %
ikon: finland 17 500
8 %
ikon: foreign 4 600
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,30 €
2,20 €
Rum
107,50 €
3,80 €
RevPAR
69,30 €
9,90 €
ikon: establishment 18
5 %
ikon: room 1 100
13 %
ikon: bed 2 100
13 %
ikon: room 64 %
13 %
ikon: bed 51 %
6 %

42 400 registrerade gästnätter (augusti)

Under augusti 2023 upptecknades 42 400 registrerade gästnätter i Vasa-Regionen (-3,4 %), var av 33 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 9 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med mindre än en procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med tre procent i jämförelse med augusti förra året.

26 700 nights (-13,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 15 700 nights (+19,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 219 000 registrerade gästnätter (+3,1 %) för inhemska besökare och 51 000 (+16,7 %) för utländska besökare i Vasa-Regionen, de vill säga sammanlagt 270 000 (+5,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Prognos för betalade gästnätter, Vasa-Regionen

I Oktober 2023 förväntas antalet gästnätter i betalad inkvartering öka med 10,7 % jämfört med föregående år.

Prognos för betalda gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent (augusti)

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, var av 1,7 miljoner nätter (-2,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 604 000 nätter (+7,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,0 % och utländska gästnätter 1,5 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

22 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 79,0 procent inhemska och 21,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,12).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Färjeankomster från olika hamnar (Vasa)

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner euro (augusti)

Total försäljning av inkvartering under augusti var 2,6 miljoner euro (+50 200). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,3 miljoner euro (+13 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 239 000 euro (+36 600).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 16,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 3,7 % 108 € 7,7 %
Adr (Icke-Registrerade) 94 € -1,3 % 86 € 3,3 %
Revpar (Registrerade) 69 € 16,7 % 61 € 35,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € 4,1 % 57 € 11,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 55 € -2,6 % 45 € -5,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 100 rum (-169)
2 100 bäddar (-300)

Rumsbeläggning 64,5 % (+7,2)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 51,2 % (+2,7)

Airbnb och Vrbo

210 inkvarteringsanläggningar (+44)
191 lägenheter (+41)
280 rum (+47)

Lägenhetsbeläggning 57,9 % (-0,8)
Osålda lägenheter 80

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

Visit Vaasa
Vaasanpuistikko 12, 65100 Vaasa
06 325 1145
visitvaasa.fi

Vaasan seudun Matkailu Oy on Vaasan ja Närpiön kaupunkien sekä Mustasaaren, Laihian, Isonkyrön, Maalahden, Korsnäsin ja Vöyrin kuntien omistama yhtiö
vaasa-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående