Vasa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vasa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
87 %
ikon: finland 2 800
85 %
ikon: foreign 101
97 %
Topp 3:
Sverige
41
96 %
Estland
19
79 %
Tyskland
16
94 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
89 %
ikon: finland 1 400
88 %
ikon: foreign 34
98 %
Topp 3:
Sverige
16
98 %
Estland
6,0
88 %
Tyskland
2,0
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 209 000 €
83 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,10 €
16,80 €
Rum
107,60 €
15,00 €
RevPAR
15,40 €
23,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
25 %
ikon: room 590
46 %
ikon: bed 1 200
45 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
66 %
ikon: bed 0,06
79 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 46 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 2 900 bäddnätter i Vasa-Regionen (-87,3 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 101 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 85 procent och utländska bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 87 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (41 nights).

1 000 nights (-90,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (-83,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 43 200 bäddnätter (-35,5 %) för inhemska besökare och 9 200 (-36,9 %) för utlänningar i Vasa-Regionen, sammanlagt 52 400 (-35,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa-Regionen i genomsnitt 2,0 nätter (+0,37) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,87).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 209 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 209 000 euro (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 3,6 miljoner euro och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 16,1 % 98 € 2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 73 € 29,9 % 69 € 4,6 %
Revpar (Registrerade) 15 € -60,0 % 32 € -22,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-4)
590 rum (-490)
1 200 bäddar (-980)

Rumsbeläggning 14,3 % (-27)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 6,0 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaasa region + nyckelord"

Google söker efter "vaasa region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa