Vasa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vasa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 37 200
5 %
ikon: finland 27 700
1 %
ikon: foreign 9 500
20 %
Topp 3:
Sverige
4 000
19 %
Tyskland
1 100
121 %
Norge
600
62 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 24 200
15 %
ikon: finland 18 500
7 %
ikon: foreign 5 600
51 %
Topp 3:
Sverige
2 300
55 %
Tyskland
750
157 %
Norge
440
114 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,30 €
0,40 €
Rum
96,60 €
3,10 €
RevPAR
47,60 €
2,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 1 200
1 %
ikon: bed 2 600
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,4 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 40 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under augusti 2019 registrerades 37 200 bäddnätter i Vasa-Regionen (+5,0 %), av vilka 27 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (4 000 nights).

23 800 nights (+8,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 400 nights (-1,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 193 000 bed nights (+11,0 %) för inhemska besökare och 51 100 (-6,3 %) för utlänningar i Vasa-Regionen, sammanlagt 244 000 (+6,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

24 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,7 procent inhemska och 23,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,44).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,8 miljoner euro (+97 300).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 12,4 miljoner euro och den minskade med 837 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 3,3 % 95 € -5,2 %
Revpar (Registrerade) 48 € 6,1 % 45 € -9,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 0,8 % 51 € -12,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+10)
2 600 bäddar (+32)

Rumsbeläggning 49,3 % (+1,3)
Osålda rum 610
Bädd beläggning 33,1 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa