Vasa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vasa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 500
7 %
ikon: finland 22 500
11 %
ikon: foreign 5 000
8 %
Topp 3:
Sverige
1 300
0 %
Tyskland
480
85 %
Storbritannien
300
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 900
1 %
ikon: finland 13 600
1 %
ikon: foreign 2 200
12 %
Topp 3:
Sverige
780
2 %
Tyskland
199
34 %
Norge
111
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. €
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,90 €
0,90 €
Rum
98,70 €
3,40 €
RevPAR
53,50 €
3,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 1 100
1 %
ikon: bed 2 200
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,3 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 67 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under Oktober 2019 registrerades 27 500 bäddnätter i Vasa-Regionen (+7,1 %), av vilka 22 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (1 300 nights).

11 300 nights (+0,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 200 nights (+12,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 235 000 bäddnätter (+10,0 %) för inhemska besökare och 61 700 (-5,4 %) för utlänningar i Vasa-Regionen, sammanlagt 296 000 (+6,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

15 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,9 procent inhemska och 14,1 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,8 miljoner euro (+145 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 15,9 miljoner euro och den minskade med 648 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 3,6 % 96 € -3,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 1,4 % 54 € -9,7 %
Revpar (Registrerade) 54 € 7,4 % 46 € -6,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 100 rum (+9)
2 200 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 54,2 % (+1,9)
Osålda rum 510
Bädd beläggning 35,4 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaasa region + nyckelord"

Google söker efter "vaasa region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa