Vasa
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vasa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
93 %
ikon: finland 1 100
92 %
ikon: foreign 43
99 %
Topp 3:
Sverige
23
98 %
Estland
8,0
90 %
Ryssland
4,0
98 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 690
94 %
ikon: finland 670
93 %
ikon: foreign 20
99 %
Topp 3:
Sverige
10
98 %
Estland
3,0
93 %
Schweiz
2,0
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 104 000 €
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
90,30 €
24,60 €
Rum
109,90 €
18,00 €
RevPAR
12,10 €
31,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
25 %
ikon: room 420
52 %
ikon: bed 790
54 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,11
77 %
ikon: bed 0,07
79 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 46 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 200 bäddnätter i Vasa (-93,3 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 43 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 92 procent och utländska bäddnätter minskade med 99 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 93 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (23 nights).

310 nights (-95,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 840 nights (-91,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 34 600 bäddnätter (-34,6 %) för inhemska besökare och 7 600 (-43,6 %) för utlänningar i Vasa, sammanlagt 42 200 (-36,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

690 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 94 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa i genomsnitt 1,7 nätter (+0,2) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,07).

830 passagerare via färjor

Totalt anlände 830 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 90 procent. Antal avresande passagerare var 660 (-91,7 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (830 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 104 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 104 000 euro (-1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 3,0 miljoner euro och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 110 € 19,6 % 98 € 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 90 € 37,4 % 72 € 0,5 %
Revpar (Registrerade) 12 € -72,1 % 34 € -26,5 %

Taxfree-försäljning -26,9 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 27 procent från föregående år.

(Ryssar +77,9 %, Kineser +265,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
420 rum (-450)
790 bäddar (-910)

Rumsbeläggning 11,0 % (-36)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 7,0 % (-27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaasa + nyckelord"

Google söker efter "vaasa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i april var 8,12/10 (-0,08).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa