Vasa
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vasa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 500
2 %
ikon: finland 19 100
3 %
ikon: foreign 8 300
17 %
Topp 3:
Sverige
3 500
22 %
Tyskland
890
88 %
Norge
580
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 200
18 %
ikon: finland 14 100
8 %
ikon: foreign 5 100
56 %
Topp 3:
Sverige
2 100
64 %
Tyskland
680
144 %
Norge
420
119 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,30 €
0,00 €
Rum
96,20 €
2,90 €
RevPAR
53,70 €
0,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 920
2 %
ikon: bed 1 800
2 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 40 %
Ryssland
41 %
Kina
89 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,4 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 40 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 27 500 bäddnätter i Vasa (+2,5 %), av vilka 19 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (3 500 nights).

15 000 nights (+5,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 400 nights (-1,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 147 000 bed nights (+10,5 %) för inhemska besökare och 45 900 (-4,3 %) för utlänningar i Vasa, sammanlagt 192 000 (+6,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

19 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,5 procent inhemska och 26,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa i genomsnitt 1,4 nätter (-0,15) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,53).

6 300 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 90 procent från föregående år.

Sammanlagt 39 kongresser anordnades (+6,0) under 2019.

10 900 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 10 900 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med två procent.

Av lokala passagerare anlände 45,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 54,1 %.

Dessutom registrerades 12 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+0,4 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 22 900 (+1,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

15 200 passagerare via färjor

Totalt anlände 15 200 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 24 procent. Antal avresande passagerare var 13 600 (+3,7 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (13 900 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,5 miljoner euro (+36 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 10,9 miljoner euro och den minskade med 916 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 3,1 % 94 € -5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -0,1 % 57 € -13,5 % 
Revpar (Registrerade) 54 € 0,4 % 51 € -12,6 % 

Taxfree-försäljning -39,9 %

Taxfree-försäljning minskade med 40 procent från föregående år.

(Ryssar -41,1 %, Kineser -89,3 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
920 rum (+18)
1 800 bäddar (+29)

Rumsbeläggning 55,8 % (-1,5)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 42,7 % (-2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,51/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Navigera

föregående
nästa