Vasa
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vasa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 100
1 %
ikon: finland 16 100
1 %
ikon: foreign 4 100
3 %
Topp 3:
Sverige
1 200
20 %
Tyskland
310
34 %
Norge
280
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 400
4 %
ikon: finland 11 500
7 %
ikon: foreign 1 900
12 %
Topp 3:
Sverige
730
16 %
Tyskland
155
27 %
Norge
136
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj. €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,40 €
3,10 €
Rum
101,30 €
1,60 €
RevPAR
58,50 €
0,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 890
3 %
ikon: bed 1 700
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,5 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 59 mm
46 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under november 2019 registrerades 20 100 bäddnätter i Vasa (+0,5 %), av vilka 16 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (1 200 nights).

7 300 nights (+4,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 800 nights (-1,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 194 000 bäddnätter (+7,7 %) för inhemska besökare och 58 800 (-3,9 %) för utlänningar i Vasa, sammanlagt 253 000 (+4,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

13 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,8 procent inhemska och 14,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa i genomsnitt 1,4 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,2).

6 300 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 90 procent från föregående år.

Sammanlagt 39 kongresser anordnades (+6,0) under 2019.

12 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 12 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med sex procent.

Av lokala passagerare anlände 40,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 60,0 %.

Dessutom registrerades 12 700 passagerare som avreste från flygplatsen (-4,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 25 000 (-5,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

4 700 passagerare via färjor

Totalt anlände 4 700 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med tre procent. Antal avresande passagerare var 4 800 (+0,6 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (4 700 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,6 miljoner euro (+70 700).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 15,4 miljoner euro och den minskade med 815 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 1,6 % 96 € -3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 4,2 % 61 € -9,3 %
Revpar (Registrerade) 59 € 1,2 % 52 € -9,4 %

Taxfree-försäljning -0,0 %

Taxfree-försäljning minskade med mindre än en procent från föregående år.

(Ryssar +52,9 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
890 rum (+29)
1 700 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 57,8 % (-0,2)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 38,9 % (-0,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaasa + nyckelord"

Google söker efter "vaasa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,82/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa