Vasa
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vasa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 100
0 %
ikon: finland 12 400
2 %
ikon: foreign 2 700
10 %
Topp 3:
Sverige
770
15 %
Tyskland
240
5 %
Storbritannien
163
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 000
2 %
ikon: finland 8 600
0 %
ikon: foreign 1 400
15 %
Topp 3:
Sverige
490
24 %
Tyskland
122
1 %
Danmark
87
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
70,50 €
0,60 €
Rum
94,30 €
2,20 €
RevPAR
35,10 €
5,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 980
15 %
ikon: bed 1 900
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,37
16 %
ikon: bed 0,26
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,0 °C
7,9 °C
ikon: nederbörd 51 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

15 100 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 15 100 bäddnätter i Vasa (-0,4 %), av vilka 12 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (770 nights).

5 000 nights (-2,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 100 nights (+0,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vasa av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

10 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,0 procent inhemska och 14,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vasa i genomsnitt 1,4 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,1).

10 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 10 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med två procent.

Av lokala passagerare anlände 43,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 56,3 %.

Dessutom registrerades 11 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+0,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 21 700 (-0,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

4 600 passagerare via färjor

Totalt anlände 4 600 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 187 procent. Antal avresande passagerare var 5 200 (+191,1 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (4 600 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,1 miljoner euro (-13 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € -0,8 %
Revpar (Registrerade) 35 € -14,0 %

Taxfree-försäljning -26,9 %

Taxfree-försäljning minskade med 27 procent från föregående år.

(Ryssar +77,9 %, Kineser +265,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
980 rum (+131)
1 900 bäddar (+240)

Rumsbeläggning 37,2 % (-7,1)
Osålda rum 620
Bädd beläggning 25,6 % (-3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaasa + nyckelord"

Google söker efter "vaasa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,15/10 (+0,03).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa