Vadstena
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Vadstena: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 400
11 %
ikon: sweden 7 600
13 %
ikon: foreign 850
5 %
Topp 3:
Tyskland
230
37 %
Norge
133
34 %
Förenta Staterna
108
5 300 %
ikon: star 5 000
12 %
ikon: sweden 4 700
10 %
ikon: foreign 330
59 %
Genomsnittliga priser:
Natt
882,70 SEK
291,40 SEK
Rum
1 629,80 SEK
153,90 SEK
RevPAR
1 129,10 SEK
224,10 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 260
19 %
ikon: bed 520
24 %
ikon: room 69 %
13 %
ikon: bed 53 %
12 %

8 400 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 8 400 registrerade gästnätter i Vadstena (-11,1 %), var av 7 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 850 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med fem procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (230 nights).

2 400 rum (-18,6 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rum (+149,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 94 100 registrerade gästnätter (+2,8 %) för inhemska besökare och 9 200 (+126,9 %) för utländska besökare i Vadstena, de vill säga sammanlagt 103 000 (+8,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vadstena av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

5 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vadstena i genomsnitt 1,6 nätter (-0,42) och utländska besökare 2,6 nätter (-1,3).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,5 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 7,5 miljoner kronor (+1,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 53,4 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 16,7 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 10,4 % 1 600 SEK 6,8 %
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK 24,8 % 850 SEK 29,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 880 SEK 49,3 % 520 SEK 34,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+41)
520 bäddar (+101)

Rumsbeläggning 69,3 % (+8,0)
Osålda rum 79
Bädd beläggning 52,8 % (+5,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa