Vadstena
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vadstena: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
16 %
ikon: sweden 1 600
10 %
ikon: foreign 64
70 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
26 %
ikon: sweden 1 100
19 %
ikon: foreign 40
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
817,20 SEK
141,60 SEK
Rum
1 249,30 SEK
235,60 SEK
RevPAR
215,40 SEK
11,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
38 %
ikon: room 280
21 %
ikon: bed 590
25 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
14 %
ikon: bed 0,13
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 39 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Vadstena (-16,0 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 64 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets mars.

840 rooms (-6,2 %) bokades av fritidsresenärer och 280 rooms (-39,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 300 bäddnätter (+16,6 %) för inhemska besökare och 590 (-11,3 %) för utlänningar i Vadstena, sammanlagt 6 900 (+13,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vadstena av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vadstena i genomsnitt 1,4 nätter (+0,15) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,43).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner SEK (+21 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,3 miljoner SEK och den ökade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 23,2 % 1 200 SEK 16,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 820 SEK 21,0 % 770 SEK 12,3 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK 5,7 % 260 SEK 21,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+3)
280 rum (+49)
590 bäddar (+119)

Rumsbeläggning 17,2 % (-2,9)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 12,5 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vadstena + nyckelord"

Google söker efter "vadstena" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,42/10 (-0,44).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa