Vadstena
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vadstena: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 100
4 %
ikon: sweden 5 200
12 %
ikon: foreign 870
107 %
Topp 3:
Tyskland
188
33 %
Danmark
185
1 750 %
Förenta Staterna
71
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
7 %
ikon: sweden 3 600
4 %
ikon: foreign 660
182 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,7 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
775,10 SEK
22,60 SEK
Rum
1 253,30 SEK
160,90 SEK
RevPAR
550,00 SEK
214,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 280
30 %
ikon: bed 580
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 44 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 6 100 bäddnätter i Vadstena (-3,7 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 870 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 107 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (188 nights).

2 600 rooms (+39,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-23,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 92 300 bäddnätter (-2,8 %) för inhemska besökare och 15 000 (+40,4 %) för utlänningar i Vadstena, sammanlagt 107 000 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vadstena av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,5 procent inhemska och 15,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vadstena i genomsnitt 1,5 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,7 miljoner SEK (-37 700).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 48,1 miljoner SEK och den ökade med 11,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -11,4 %  1 500 SEK 13,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK 3,0 % 450 SEK 29,7 % 
Revpar (Registrerade) 550 SEK -28,1 %  610 SEK 4,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
280 rum (+64)
580 bäddar (+12)

Rumsbeläggning 43,9 % (-10)
Osålda rum 156
Bädd beläggning 34,1 % (-9,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vadstena + nyckelord"

Google söker efter "vadstena" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,51/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa