Vadstena
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vadstena: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
25 %
ikon: sweden 1 900
22 %
ikon: foreign 161
44 %
Topp 3:
Tyskland
25
11 %
Förenta Staterna
16
48 %
Danmark
15
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
38 %
ikon: sweden 1 200
33 %
ikon: foreign 77
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
669,80 SEK
244,30 SEK
Rum
1 010,40 SEK
444,20 SEK
RevPAR
196,60 SEK
239,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
43 %
ikon: room 250
28 %
ikon: bed 510
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 62 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Vadstena (-24,6 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 161 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 22 procent och utländska bäddnätter minskade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (25 nights).

710 rooms (-48,4 %) bokades av fritidsresenärer och 630 rooms (+101,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 101 000 bäddnätter (-3,3 %) för inhemska besökare och 16 100 (+35,8 %) för utlänningar i Vadstena, sammanlagt 117 000 (+0,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vadstena av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vadstena i genomsnitt 1,6 nätter (+0,22) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,99).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,4 miljoner SEK (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 55,3 miljoner SEK och den ökade med 10,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -30,5 %  1 400 SEK 7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK -26,7 %  470 SEK 21,6 % 
Revpar (Registrerade) 197 SEK -54,9 %  540 SEK -3,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+3)
250 rum (+55)
510 bäddar (+63)

Rumsbeläggning 19,5 % (-11)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 14,2 % (-6,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vadstena + nyckelord"

Google söker efter "vadstena" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 9,03/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa