Vaggeryd
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vaggeryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 000
22 %
ikon: sweden 6 400
10 %
ikon: foreign 650
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 600
16 %
ikon: sweden 4 300
1 %
ikon: foreign 380
69 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,5 milj. SEK
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
781,90 SEK
103,40 SEK
Rum
1 669,00 SEK
42,90 SEK
RevPAR
808,80 SEK
108,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 300
37 %
ikon: bed 850
70 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 48 %
14 %
ikon: bed 44 %
24 %

7 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 7 000 registrerade bäddnätter i Vaggeryd (-22,5 %), av vilka 6 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 650 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 10 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets augusti.

2 500 rooms (+0,5 %) bokades av fritidsresenärer och 800 rooms (-38,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 42 800 registrerade bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 3 000 (-60,2 %) för utlänningar i Vaggeryd, sammanlagt 45 800 (-6,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaggeryd av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaggeryd i genomsnitt 1,5 nätter (-0,15) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 5,5 miljoner SEK (-653 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 31,5 miljoner SEK och den minskade med 4,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 2,6 % 1 400 SEK -4,5 %
Revpar (Registrerade) 810 SEK -11,9 % 480 SEK -30,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK 15,2 % 690 SEK -7,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
300 rum (+80)
850 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 48,5 % (-8,0)
Osålda rum 153
Bädd beläggning 44,5 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "vaggeryd + nyckelord"

Google söker efter "vaggeryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa