Vaggeryd
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Vaggeryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 600
13 %
ikon: sweden 3 500
17 %
ikon: foreign 62
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
11 %
ikon: sweden 2 000
12 %
ikon: foreign 52
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
917,70 SEK
187,00 SEK
Rum
1 428,60 SEK
251,20 SEK
RevPAR
358,00 SEK
203,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 300
37 %
ikon: bed 850
70 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
25 %
ikon: bed 0,14
36 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under mars 2020 registrerades 3 600 bäddnätter i Vaggeryd (+13,2 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 62 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets mars.

690 rooms (+12,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (+9,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 12 600 bäddnätter (+44,5 %) för inhemska besökare och 300 (-51,4 %) för utlänningar i Vaggeryd, sammanlagt 12 900 (+38,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaggeryd av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaggeryd i genomsnitt 1,7 nätter (+0,42) och utländska besökare 1,2 nätter (-2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,3 miljoner SEK (-207 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 11,5 miljoner SEK och den ökade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -15,0 % 1 500 SEK -13,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 920 SEK -16,9 % 890 SEK -18,3 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -36,3 % 440 SEK -21,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
300 rum (+80)
850 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 25,1 % (-8,4)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 13,8 % (-7,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaggeryd + nyckelord"

Google söker efter "vaggeryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa