Vaggeryd
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Vaggeryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 900
36 %
ikon: sweden 7 300
33 %
ikon: foreign 570
98 %
Topp 3:
Tyskland
199
119 %
Danmark
97
142 %
Nederländerna
47
262 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 600
26 %
ikon: sweden 5 300
24 %
ikon: foreign 310
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,2 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
908,10 SEK
191,50 SEK
Rum
1 623,40 SEK
390,90 SEK
RevPAR
811,40 SEK
704,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 290
110 %
ikon: bed 830
85 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 36 procent

Under september 2019 registrerades 7 900 bäddnätter i Vaggeryd (+36,4 %), av vilka 7 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 570 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 33 procent och utländska bäddnätter ökade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 36 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (199 nights).

2 000 rooms (+36,9 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rooms (+42,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 48 600 bäddnätter (+17,3 %) för inhemska besökare och 8 100 (+97,0 %) för utlänningar i Vaggeryd, sammanlagt 56 700 (+24,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaggeryd av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

5 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaggeryd i genomsnitt 1,4 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,2 miljoner SEK (+804 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 43,5 miljoner SEK och den ökade med 2,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK -19,4 %  1 500 SEK -18,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 910 SEK -17,4 %  770 SEK -13,9 % 
Revpar (Registrerade) 810 SEK -46,5 %  700 SEK -34,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
290 rum (+154)
830 bäddar (+380)

Rumsbeläggning 50,0 % (-25)
Osålda rum 147
Bädd beläggning 31,6 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaggeryd + nyckelord"

Google söker efter "vaggeryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa