Vaggeryd
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Vaggeryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 200
66 %
ikon: sweden 5 800
59 %
ikon: foreign 360
431 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
42 %
ikon: sweden 4 000
37 %
ikon: foreign 200
326 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,1 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
985,50 SEK
233,40 SEK
Rum
1 678,50 SEK
232,80 SEK
RevPAR
691,80 SEK
311,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 290
84 %
ikon: bed 830
70 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,41
22 %
ikon: bed 0,25
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 66 procent

Under november 2019 registrerades 6 200 bäddnätter i Vaggeryd (+66,2 %), av vilka 5 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 59 procent och utländska bäddnätter ökade med 430 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 66 procent jämfört med förra årets november.

1 500 rooms (+32,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (+72,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 60 800 bäddnätter (+23,4 %) för inhemska besökare och 9 000 (+105,0 %) för utlänningar i Vaggeryd, sammanlagt 69 900 (+30,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaggeryd av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaggeryd i genomsnitt 1,5 nätter (+0,2) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 6,1 miljoner SEK (+1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 55,4 miljoner SEK och den ökade med 4,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK -12,2 % 1 500 SEK -18,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 990 SEK -19,1 % 790 SEK -15,7 %
Revpar (Registrerade) 690 SEK -31,1 % 690 SEK -35,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+134)
830 bäddar (+340)

Rumsbeläggning 41,2 % (-11)
Osålda rum 173
Bädd beläggning 24,8 % (-2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaggeryd + nyckelord"

Google söker efter "vaggeryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa