Vaggeryd
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Vaggeryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
53 %
ikon: sweden 5 000
62 %
ikon: foreign 113
56 %
Topp 3:
Danmark
43
40 %
Tyskland
23
28 %
Finland
14
1 300 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 700
47 %
ikon: sweden 3 600
51 %
ikon: foreign 97
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,1 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
802,70 SEK
344,60 SEK
Rum
1 413,80 SEK
348,30 SEK
RevPAR
460,20 SEK
134,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 300
37 %
ikon: bed 850
70 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
4 %
ikon: bed 0,2
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 53 procent

Under januari 2020 registrerades 5 100 bäddnätter i Vaggeryd (+52,6 %), av vilka 5 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 113 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 62 procent och utländska bäddnätter minskade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 53 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (43 nights).

1 200 rooms (+54,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (+21,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaggeryd av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaggeryd i genomsnitt 1,4 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,81).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 4,1 miljoner SEK (+258 000). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 4,1 miljoner SEK (+258 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -19,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK -30,0 %
Revpar (Registrerade) 460 SEK -22,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
300 rum (+80)
850 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 32,6 % (-1,2)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 20,1 % (-2,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "vaggeryd + nyckelord"

Google söker efter "vaggeryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa