Vaggeryd
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Vaggeryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 900
23 %
ikon: sweden 4 400
29 %
ikon: foreign 590
112 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
43 %
ikon: sweden 2 300
43 %
ikon: foreign 109
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,1 milj. SEK
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
632,80 SEK
438,70 SEK
Rum
1 247,10 SEK
643,80 SEK
RevPAR
342,40 SEK
686,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 300
37 %
ikon: bed 850
70 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 27 %
50 %
ikon: bed 19 %
54 %

4 900 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 upptecknades 4 900 registrerade bäddnätter i Vaggeryd (-22,7 %), av vilka 4 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 590 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 29 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 112 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets Maj.

1 600 rooms (-7,7 %) bokades av fritidsresenärer och 930 rooms (-51,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj upptecknades 20 400 registrerade bäddnätter (+8,8 %) för inhemska besökare och 920 (-10,7 %) för utlänningar i Vaggeryd, sammanlagt 21 300 (+7,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-58,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,1 miljoner nätter (-49,3 %) nyttjades av nationella besökare och 178 000 nätter (-86,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Vaggeryd av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

2 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Vaggeryd i genomsnitt 1,9 nätter (+0,37) och utländska besökare 5,4 nätter (+3,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 3,1 miljoner SEK (-3,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 16,9 miljoner SEK och den minskade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -34,0 % 1 400 SEK -18,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -40,9 % 790 SEK -23,8 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -66,7 % 380 SEK -41,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
300 rum (+80)
850 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 27,5 % (-27)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 19,0 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "vaggeryd + nyckelord"

Google söker efter "vaggeryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa